Заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО в Париж, Франция


На 12 февруари 2016 година в Париж се проведе първото за настоящата година заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО. В събитието взеха участие всички представители на Комитета, както и г-жа Сабина Коломбо – Началник отдел връзки с правителствени и неправителствени организации. България бе представена от г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“ и г-жа Виолета Цанкова, Експерт международни връзки към Фондация „Созопол“ посредством скайп връзка.

Г-жа Виолета Цанкова, Експерт международни връзки към Фондация „Созопол“
преди началото на заседанието на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

По време на срещата на Комитета бяха направени обзор и равносметка на дейността на организацията през изминалата година, както и беше представен приносът й към постигането на приоритетите и целите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/. Неправителственият сектор в партньорство с ЮНЕСКО планира през 2016 година провеждане на два значими Форума в световен мащаб:

    „Форум за мир“ – на този етап се предвижда събитието да се организира в края на месец май – началото на месец юни 2016 година. Световният мир е възможен единствено чрез обединение и сплотеност на всички хора в действията им за постигането му и за тази цел членовете на Комитета за връзка са предприели всички необходими действия за предоставяне на възможност голям брой организации и НПО-та в световен мащаб да вземат участие в него.
    „Форум по околната среда“ – предвижда се той да се проведе през месец ноември 2016 година в Маракеш, Мароко.

Двата форума ще бъдат от изключително значение в световен мащаб. Неправителственият сектор и гражданското общество отново ще изразят на практика своята активна дейност за работа в насока постигане на водещите приоритети на ЮНЕСКО.

По време на заседанието бяха обсъдени още значими теми, като през настоящата година се предвижда провеждане на Международна конференция на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО. Периодът ще бъде през месец ноември 2016 година, като насоката на този етап е към първата половина на месеца. Г-жа Сабина Коломбо предложи Конференцията да се проведе от 7 до 9 ноември 2016 година.
Фондация „Созопол“ направи предложение към своите колеги от Комитета за организиране на изнесено заседание на организация в България през 2016 година. Комитетът даде своето одобрение за подобно събитие, като предстои датите да бъдат фиксирани на по-късен етап.

Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, продължава да работи активно и нейното желание за провеждане на заседание в България е продиктувано от възможността да се илюстрира на място как България в партньорство между Правителство, местни власти, гражданско общество и неправителствен сектор се опазва природното и културното наследство и се работи усилено за устойчиво развитие. В тази връзка по време на заседанието на 12 февруари г-н Патрик Гало, представител на Франкофонската асоциация за приятелство и връзки /AFAL/ изрази предложение да се проведе форум в България, като темата да бъде посветена на културното наследство. Представителите на Фондация „Созопол“ и колегите им се споразумяха Комитетът за връзка да предложи темата на форума, след който да се проведе и изнесено заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО в България.