България – домакин на Международен форум на Световната организация по туризъм през 2017 г.


По време на едно от най-големите туристически изложения в света – FITUR, което се провежда в Мадрид от 20 до 24 януари 2016 г. г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на Република България, се срещна с г-н Талеб Рифай – Генерален секретар на Световната организация по туризъм.

Г-н Талеб Рифай – Генерален секретар на Световната организация по туризъм,
г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на Република България
и други гости на изложението

Участниците в българската делегация проведоха редица срещи, които преминаха в добър дух на разбирателство. При срещата с Генералния секретар на Световната организация по туризъм той изтъкна, че в редица държави все още не се обръща достатъчно внимание на туристическия отрасъл като важен сектор на икономиката и обърна внимание на необходимостта от последователност и стратегически подход в тази насока.

Беше потвърдено провеждането на 61-вата среща на Регионалната комисия „Европа“ към Световната организация по туризъм през 2017 година. Провеждането на подобно събитие се характеризира с голямо значение за развитието на туристическия отрасъл в България, като г-н Рифай поздрави страната ни за изключително активната й дейност в рамките на СТО, като подчерта добрия й имидж сред останалите членове на организацията.

Бъдещето на туристическото развитие се базира на развитието на устойчивите туристически форми, като през последните години в България се установява и развива конструктивно сътрудничество между Правителство, представители на регионалната и местната власт, гражданския и неправителствения сектор в областта на устойчивия туризъм и прилагането на мерки за подобряване на живота на населението посредством икономическата роля и значение на туризма и мултиплициращия му ефект в останалите сектори на икономиката.

Фондация „Созопол“, като водеща международна НПО в областта на опазването на природното и културно-историческото наследство, както и осъществяваща дейности за устойчиво развитие на туристическия отрасъл работи и ще продължи да работи активно в областта, като ще съдейства с всички необходими утвърдени методи и подходи, както и иновативни такива за успешното провеждане на бъдещото световно събитие. Българската международна НПО е установила добри партньорски взаимоотношения със Световната организация по туризъм.

Част от постигнатите резултати от Фондация „Созопол“
при опазване на природното и културното наследство

Тази година Световната организация по туризъм разпространява специално информационно издание, отразяващо най-добрите практики и акценти, използвани за достъпен туризъм. В него на Фондация „Созопол“ е отделено място, което информира и представя основните цели и дейности на организацията за развитието на устойчив туризъм чрез опазване на природното и културно-историческото наследство, както и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания.

Панорамна снимка на старата част на град Созопол –
Археологически резерват „Античния град Аполония“