Одобрена регистрация на Фондация „Созопол“ от Департамента по икономически и социални въпроси на ООН


Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, осъществява своята дейност изключително активно съобразно целите и приоритетите на Организацията на обединените нации (ООН).

Сред основните приоритети на Фондацията е насърчаването на активното взаимодействие и координацията на неправителствения сектор на национално, регионално и световно ниво. Именно поради тази причина българската организация взе решението да кандидатства за получаване на консултативен статут към Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации. Важно е да се отбележи, че съществува самостоятелен отдел към Департамента, обвързан и ангажиран с дейността на неправителствения сектор. Той е фокусна точка в рамките на секретариата на ООН за неправителствените организации в консултативен статут към ИКОСОС, както и за НПО-та, търсещи или стремящи се към получаване на статут.

Следвайки насоките и стъпките за получаване на консултативен статут, на 19 февруари 2016 година Фондация „Созопол“ създаде регистрация на своя профил на интернет страницата на ИКОСОС. Само след няколко дни профилът й беше одобрен от експертите на световната организация. Следващата стъпка към получаването на консултативен статут е подаването на онлайн кандидатура от страна на българската неправителствена организация. Тя е съставена от три основни части – попълнен въпросник, резюме и подкрепящи документи. Експертите на Фондация „Созопол“ работят активно и подготвят всички необходими документи за официалното представяне на кандидатурата.

News2016.02.23-1Част от крепостна система на Старинен Созопол /възстановена по проект на
Фондация „Созопол“/, където се намира централният офис на Фондацията