Откриване на Етнографски музей, град Созопол


На 16 юли 2016 г. беше открит Етнографския музей в град Созопол. На събитието присъстваха Кметът на Община Созопол, г-н Панайот Рейзи, представители на Общинския съвет, гости от Унгария, г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, местни жители на град Созопол, туристи от България и чужбина. Тържеството по откриването на Етнографския музей се състоя в прекрасното дворно пространство на недвижимата културна ценност от „национално значение“.

Функциониращият Етнографски музей е един от резултатите по проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“, финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Бенефициент по проекта бе Община Созопол с партньор Фондация „Созопол“. Цялостното изпълнение на проекта със съвместните усилия на партньорите допринася за устойчивото развитие на туристическия отрасъл в района. В музея място намират експонати, свързани с местните занаяти, практикувани с хилядолетия, които определят облика на бита и културата на полиса Аполония – Созопол – рибарство, производство на вино и сол, металодобив и металообработка, дърводобив и дървопреработването, строителство, грънчарство, тъкани, облекла и други.

Сградата на Етнограски музей, град Созопол

Събитието бе открито от г-н Рейзи, Кмет на Община Созопол. В своето слово той приветства всички гости и изтъкна огромното значение на музея за развитието на град Созопол и трансграничния регион. Той ще предлага на гостите, посещаващи най-стария град по Българското Черноморие, възможност да съчетаят своята почивка с посещения на културни прояви, интересни места, исторически забележителности и други.

Г-н Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол, приветства всички гости
по случай откриването на Етнографския музей

Събитието продължи с традиционни изпълнения на Тракийско дружество „Яни Попов“, град Созопол. Българският фолклор, като неразделна част от традициите, обичаите и културата на страната ни, посредством изпълненията на Дружеството допълни атмосферата на запазване на националната идентичност и чувството на гордост като Българи.

Изпълнители от Тракисйко дружество „Яни Попов“
по време на събитието

След официалното тържество по повод откриването на сградата на Етнографския музей, присъстващите имаха възможността да се срещнат с други гости.

Г-н Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол
и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“ в непринуден разговор

Накрая, по програма беше организирано посещение на музея, като по този начин присъстващите имаха възможността да се запознаят с богатото етнографско наследство в Созопол и региона, събрано в сградата на културния обект.

Кадри от експонатите, изложени в Етнографския музей