Посещение на представители на международни неправителствени организации, партньори на Фондация „Созопол“, в град Созопол


На 26 юли 2016 г. представители на международни неправителствени организации посетиха град Созопол и създадения от Фондация „Созопол“ Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“. Организациите, които бяха представени, са правозащитна организация „Наше право“, Младежка организация на Федерация „Съюз на съотечественици“ и „Международен Младежки Алианс“. Посещението им бе организирано в рамките на съвместното им сътрудничество по проект „Опит без граници“, занимаващ се с проблемите и перспективите пред младежката заетост и безработица. Основна стратегия и цел на проекта е утвърждаването и развитието на конструктивно партньорство между неправителствени организации и държавните институции в засегнатата област. Посещението в град Созопол бе с цел изграждане на нови партньорства в Черноморския регион.

След като се запознаха с дейностите, изпълнявани по проекти на територията на Археологически резерват „Античния град Аполония“, в които участва Фондация „Созопол“, международна неправителствена организация с голям опит в световен мащаб, гостите проведоха непринуден разговор с Председателя на Фондация „Созопол“ – г-н Кирил Арнаутски. Г-н Артур Каиров, г-жа Луиза Каргинова, г-н Мурат Токов, г-жа Алена Василева, представители на организация „Наше право“, г-жа Алевтина Плочева, представител на младежка организация на Федерация „Съюз на съотечественици“, заедно с г-н Антон Мартинов, г-жа Павлина Иванова и г-жа Надежда Кихайова от Международен младежки алианс, обсъдиха с г-н Арнаутски възможности и перспективи за реализация на бъдещи съвместни проекти и инициативи.

Представителите на цитираните неправителствените организации по време
на проведения разговор с Председателя на Фондация „Созопол“, г-н Арнаутски

Събеседващите изразиха своята готовност и желание да работят активно за сътрудничество и приятелство между народите, мир и съгласие, опазване на природното и културното наследство, както и за съхраняване на природната и културната идентичност. Една от дискутираните възможности бе разработваният в момента от експерти на Фондация „Созопол“ проект „Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн“. Легендарният древногръцки мотив е избран от Фондация „Созопол” за символ на идеята за установяване на обща културна среда в Черноморския басейн. Предвижда се създаване на виртуална мрежа за обща информация и обмен на добри практики в сферата на културния туризъм.

Маршрут на похода на аргонавтите,
приет като териториална основа за ипълнение на проекта