Участие на Фондация „Созопол“ в дискусия на тема „Чудесата на Поморие – нови възможности за развитие на културно-исторически туризъм в региона“


Спазвайки целите и задачите определени от Националната кампания за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната ни „Чудесата на България“, вестник „Стандарт“ организира дискусия на 12 август 2016 г в град Поморие. Темата на дискусията бе „Чудесата на Поморие – нови възможности за развитие на културно-исторически туризъм в региона“.

От ляво на дясно: доц. д.и.н. Николай Овчаров – археолог, г-н Стефан Шарлопов – бизнесмен, г-н Иван Алексиев – кмет на Община Поморие, г-жа Славка Бозукова – изпълнителен директор на „Стандарт нюз”, г-жа Ивелина Василева – Министър на околната среда и водите на Република България, доц. Севдалина Турманова – заместник-областен управител на област Бургас, проф. Божидар Димитров – Директор на НИМ

Като дългогодишен партньор на вестник „Стандарт“, международната неправителствена организация Фондация „Созопол“ бе поканена на събитието. Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“ и проф. д.и.н. Виолета Нешева – научен консултант на Фондация „Созопол“, взеха активно участие в дискусията.

Проф. д.и.н. Виолета Нешева и г-н Арнаутски по време на дискусията

Основен акцент в отсъжданията беше състоянието и съдбата на Антична куполна гробница – културна ценност от национално значение. Проф. д.и.н. Виолета Нешева предложи след цялостна консервация, реставрация и социализация на Античната куполна гробница да бъде направено предложение от Министерство на културата обектът да бъде вписан в идикативната листа на България за ЮНЕСКО, като в последствие кандидатства за включването и в Списък на Световното културно наследство към ЮНЕСКО.

Г-н Иван Алексиев – кмет на община Поморие информира че общината подготвя документи с молба този значим обект да бъде предаден за стопанисване и управление на община Поморие.

Г-н Иван Алексиев – кмет на община Поморие, г-ж Славка Бозукова – изпълнителен директор на „Стандарт нюз”, г-жа Ивелина Василева Министър на околната среда и водите на Република България

През 2012 година чрез възлагане от Община Поморие, проектантски колектив с ръководител арх. Боян Кузупов, е изготвил проектна документация с наименование : „Антична гробница Поморие – Проект за консервация и реставрация на входна част”. През 2013 година са изпълнени частично консервационно реставрационни работи на обекта под методическото ръководство на арх. Боян Кузупов, дългогодишен проучвател на Атична куполна гробница.

Вход на Тракийска куполна гробница – преди Вход на Тракийска куполна гробница – сега


Културно-историческият туризъм в региона разполага с голям потенциал и предоставя нови възможности за развитие на района. Като част от културно-историческото наследство на Поморие, бъдещото развитие на Античната куполна гробница в града е от изключително значение. Бяха обсъдени възможностите за възстановяването й по редица европейски и национални програми, както и превръщането й в леснодостъпна туристическа атракция, привличаща растящ туристопоток, като по този начин съдейства за постигането на устойчиво развитие в града и района.

Други обсъждани теми бяха, възможностите за СПА и балнеология, с които разполага градът и района, създаване на ботаническа градина, цели и етапи на кампанията „Чудесата на България“ за 2016 г. и други.