„Европейски дни на наследството 2016 г.“, община Сандански


На 16-18 септември община Сандански беше домакин за България на „Европейски дни на наследството 2016 г.“. Чрез лични покани от г-н Кирил Котов, Кмет на Община Сандански, на този престижен форум присъстваха г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, и проф.д.и.н. Виолета Нешева, главен научен консултант културно наследство към Фондация „Созопол“.

Г-н Кирил Котев, Кмет на община Сандански,
г-жа Зорница Органджиева, Зам.-кмет на община Сандански
и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“

„Европейските дни на наследство” е една съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейския съюз, която се провежда всяка година под девиза „Европа – общо наследство”. Координатор и основен организатор на форума „Европейски дни на наследството” за България е Министерство на културата. Събитието се провежда на цялата територия на България, като всяка година се определя един конкретен регион. Тазгодишният домакин на престижния европейски форум у нас е община Сандански, с което се утвърждава тенденцията за популяризиране на малки общини и райони, характеризиращи се с висока концентрация на обекти и елементи на културното наследство.

Официалното откриване на тазгодишните „Дни на наследството“ бе на 16 септември в 19:00 ч. в Епископската базилика, град Сандански. Специални гости на събитието бяха зам.-министърът на културата доц. д-р Бони Петрунова, експерти и специалисти в областта на културното наследство както от страната, така и от чужбина.

Доц. д-р Бони Петрунова, Заместник-министър на културата,
по време на официалното откриване на „Европейски дни на наследството-2016 г.”

Културното наследство на България е уникално богатство, в което са въплътени умът, сърцето и изкусните ръце на множество поколения от обитавалите я осем хилядолетия различни племена и народи. Българската земя е кръстопът на цивилизации от Праисторията, Античността и Средновековието до Възраждането и Ново време, с голям принос в европейското и световното културно наследство.

По време на двудневния си престой в Сандански г-н Арнаутски и проф. Нешева имаха възможността да се срещнат с представители на държавната и местната власти, както и специалисти в областта на опазването на богатото културно наследство на България. Те обсъдиха реализацията на настоящи и бъдещи съвместни инициативи в изпълнението на национални и международни проекти за опазване на природното и културното наследство, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Доц. д-р Бони Петрунова, Заместник-министър на културата и
проф. д.и.н. Виолета Нешева, главен научен консултант културно наследство
към Фондация „Созопол“

Г-н Владимир Петков, Директор на Археологически музей –
град Сандански, г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“
и г-н Вангел Анталавичев, Заместник-кмет на община Сандански

Г-н Антон Ковачев, уредник в “Музей за историята на град Мелник”,
г-н Владимир Петков, Директор на Археологически музей – Сандански,
проф. д.и.н. Нешева, главен научен консултант културно наследство към Фондация „Созопол“ и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“

Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, работи изключително активно за опазване на природното и културното наследство. При осъществяване на своята дейност организацията си сътрудничи с представители на държавната власт в Република България, местната власт и гражданското общество, осъзнавайки необходимостта от обединяване на усилията на всички заинтересовани страни с цел постигане на устойчиво развитие и икономически растеж в страната.