Община Видин и Фондация „Созопол” подписаха Меморандум за сътрудничество


На 22 март 2017 г. в залата на Общински съвет в град Видин, кмета на Община Видин инж. Огнян Ценков и Председателя на Управителен съвет на Фондация „Созопол” г-н Кирил Арнаутски подписаха Меморандум за сътрудничество.

Меморандумът предвижда сътрудничество между двете страни в областта на опазването, проучването и популяризирането на обекти на природното и културното наследство, осигуряване на финансиране чрез участие в Програма „Културно предприемачество, културно наследство и културен обмен, по Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014-2021 във връзка с реализация на проект „Замък Баба Вида – Дунавска врата през хилядолетията“.


Инж. Огнян Ценков и г-н Кирил Арнаутски

С подписването на Меморандума инж. Огнян Ценков кмет на Община Видин получи като дарение от г-н Кирил Арнаутски Председател на Фондация „Созопол”, проектната документация за консервация, реставрация, адаптация и социализация на средновековния Замък “Баба Вида”.

Даряване на проектната документация

На церемонията присъстваха и проф. д.и.н. Виолета Нешева – Главен научен консултант на Фондация „Созопол“, проф. д-р арх.Николай Тулешков и арх. Любомир Станиславов.

От ляво на дясно: арх. Любомир Станиславов, инж. Огнян Ценков, г-н Кирил Арнаутски,
проф. д.и.н. Виолета Нешева и проф. д-р арх.Николай Тулешков

Проф. д.и.н. Виолета Нешева представи дейността на Фондация „Созопол” и подчерта голямото значение на проекта, както и изпълнението на цялостни археологически проучвания, предхождащи другите дейности.

Проф. д-р арх. Николай Тулешков представи предвидените за изпълнение дейности по консервация, реставрация, адаптация и социализация на средновековния Замък “Баба Вида” и прилежащите площи.

Арх. Любомир Станиславов представи физическото състояние на сградата на Видинската Синагога, и техническата готовност за изпълнение на консервация, реставрация, адаптация и социализация. Той изтъкна активното участие на Фондация „Созопол” при изпълнение на дейностите до настоящия момент, като подчерта важността от съвместната работа при оформянето на документите за сградата на Видинската Синагога, за да може този значим обект за град Видин да достигне етапа на развитие на Замък „Баба Вида”. Арх. Любомир Станиславов предложи проектното предложение с работното наименование: Видинската Синагога – културен център „Жул Паскин” да кандидатства за финансиране от Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България.