Разглеждане на кандидатурата на Фондация „Созопол” за получаване на консултативен статут към Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ИКОСОС)


На 21.04.2017 г. фондация „Созопол” бе уведомена от г-н Марк-Андре Дорел, Главен секретар на Икономически и социален съвет към Организацията на обединените нации (ИКОСОС), че разглеждането на кандидатурата й за получаване на консултативен статут към Съвета ще се проведе по време на неговата възобновена сесия през 2017 г. в Ню Йорк, насрочена за 22-31 май 2017 г.

Сградата на ООН в Ню Йорк, САЩ

По време на възобновената сесия на Икономическия и социален съвет на ООН Фондация „Созопол” ще бъде представена от г-н Борис Арнаутски – експерт международни отношения и проекти към Фондацията.

Комисията по неправителствени организации ще заседава в Заседателна зала 1 всеки ден от 22 май до 31 май.

Заседателна зала 1 на Икономическия и социален съвет на ООН

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), с два последователни мандата член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, осъществява своята активна международна дейност в насока опазване на световното природно и културно наследство и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до това наследство.

Сградата на ЮНЕСКО в Париж,Франция

Изпълняваните цели и дейности от Фондация „Созопол” за подобряване на икономическото и социалното благополучие на хората във всички държави по света, се вписват изцяло в приетите от Департамента на ООН по икономически и социални въпроси:
– Дивизия за устойчиво развитие;
– Дивизия за социално развитие;
– Дивизия за населението.

Към всички определени и изпълнявани цели и дейности фондация „Созопол” активно промотира, популяризира и представя огромното значение и роля на Организацията на обединените нации за осигуряване на възможността за изпълнението на тези така значими за хората и природата глобални задачи, повишаващи въздействието на ООН за подпомагане на страните за постигане на Целите на хилядолетието за развитие.