Приключи изпълнението на Проект: „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”


Фондация „Созопол” в партньорство с Фондация „Пръстени от Балкани”, РСърбия, успешно приключи изпълнението на Проект: „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”. Проектът бе финансиран по Програма за участие на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за 2016 – 2017 година, и съфинансиран от Фондация „Созопол”.Съгласно изискванията на Програмата, Фондация „Созопол” изпрати в рамките на месец март отчетен Доклад до Световната организация с придружаващи документи, удостоверяващи реализирането на проекта.Кукерският обичай е приет като част от световното нематериално културно наследство. Международният празник „Сурва” бе вписан в представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО на 2 декември 2015 година, в рамките на 10-тата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство, проведена във Виндхук Намибия, Африка. Фондация „Созопол” ще популяризира чрез всички форми Международния фестивал „Сурва”, както и изпълнението на основните приоритети и видимостта на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).