Категорично признание за активната международна дейност на Фондация „Созопол” от Организацията на Обединените Нации за Образование, Наука и Култура (ЮНЕСКО)


1

На 27 февруари 2018 година, в офиса на Фондация „Созопол” се получи благодарствено писмо от г-жа Одри Азуле – Генерален директор на Организацията на Обединените Нации за Образование, Наука и Култура (ЮНЕСКО).

Благодарствено писмо от г-жа Одри Азуле

2
Г-жа Одри Азуле – Генерален директор на ЮНЕСКО

В писмото с реф. № DG/7/18/0848 се подчертава персонално изключително активната дейност на Фондация „Созопол”, придружена с благодарности и пожелания за бъдещи съвместни дейности за постигане на целите поставени от ЮНЕСКО.

Фондация „Созопол” оценява по достойнство отношението на ръководството на ЮНЕСКО, като ще продължи да работи неуморно, щото световното културно наследство да продължи да бъде достояние на поколенията.

3
Г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”