Фондация „Созопол” и Фондация „Пръстен от Балкани” представиха в ЮНЕСКО проектно предложение „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията”


Фондация „Созопол”, България и Фондация „Пръстен от Балкани”, Сърбия разработиха съвместно и представиха в Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) ново проектно предложение.

1 Фондация „Созопол” и Фондация „Пръстен от Балкани”, представиха в ЮНЕСКО Проектно предложение: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията”

Проектното предложение кандидатства за финансиране от Програма за участие 2018-2019 години на ЮНЕСКО. По проектното предложение е предвидено съфинансиране от двете неправителствени организации. Отчитайки опита на двете организации, и досегашните им съвместни дейности сме убедени, че предложението ще бъде прието, и както всички проекти изпълнени до момента, настоящия също ще бъде изпълнен съгласно Насоките за кандидатстване, качествено и в срок.

2