Успешна съвместна дейност между Фондация „Созопол” и Българо-мароканска асоциация


На 27.07.2018 година, Фондация “Созопол” и Българо-мароканска асоциация подписаха Меморандум за сътрудничество. Меморндумът се подписа на база активната съвместна дейност между двете неправителствени организации по отношение разработване на проект: „Созопол и Ессауира – широко отворени врати между две цивилизации”, касаещ град Созопол, Република България и град Ессауира, Кралство Мароко.

Созопол Ессауира