Проект „Предприемачи в областта на културното наследство“ беше приет за финансиране по Програма „Еразъм + „ на Европейския съюз


Фондация „Созопол“ в партньорство с неправителствени организации от Германия, Австрия, Гърция, Румъния и Латвия участва в разработването на проект: „Предприемачи в областта на културното наследство“. Проектът беше приет за финансиране по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Началато на дейностите по проекта е първи октомври 2018 година, с продължителност двадесет и четири месеца. Една от водещите дейности по проекта е провеждане на семинар на територията на Национален Археологически резерват „Античния град Аполония“, град Созопол.

Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

Партньорските организации участващи в изпълнението на проекта са силно ангажирани и мотивирани за успешното му реализиране, с акцент върху определените региони и потенциала за развитие на гражданските организации и предприемачество в областта на културното наследство.