Продължава партньорството между Военноморските сили на Република България и Фондация „Созопол”


В рамките на действащото дългогодишно партньорство между Военноморските сили на Република България и Фондация „Созопол” бе осъществено работно посещение в Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”.

Гости на Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” бяха Контраадмирал Митко Петев, Командир на Веонноморските сили на Република България и Вицеадмирал Николаос Цунис, Началник на Генералния щаб на Военноморските сили на Република Гърция. Гостите бяха посрещнати от г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, Контраадмирал Митко Петев,
и Вицеадмирал Николаос Цунис

По стар български обичай, гостите бяха посрещнати с хляб и сол, поднесени от домакините.

Посещението и разглеждането на Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” премина в непринудена атмосфера, като всички бяха запознати с изпълнените проекти от Фондация „Созопол” и Община Созопол, за създаването на комплекса, който дава възможност на всички посетители да се докоснат до вековната история на „полиса” Аполония – Созопол.

Контраадмирал Митко Петев, Командир на Веонноморските сили на Република България и Вицеадмирал Николаос Цунис, Началник на Генералния щаб на Военноморските сили на Република Гърция връчиха на домакина – Кирил Арнаутски, възпоминателни плакети.

Контраадмирал Митко Петев връчва
възпоминателен плакет на г-н Кирил Арнаутски

Вицеадмирал Николаос Цунис връчва
възпоминателен плакет на г-н Кирил Арнаутски

В книгата за почетни гости на комплекса, Вицеадмирал Цунис изрази своето впечатление от престоя си в град Созопол и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“.

Фондация „Созопол” получи благодарствено писмо от Военноморските сили на Република България за традиционното си гостоприемство, представяйки Старинен Созопол и Архитектурно – исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” като част от богатото културно-историческо наследство на България.

Благодарственото писмо на Военноморските сили на Република България
към Фондация „Созопол“