Първа информационна среща касаеща оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020


1_1024x516 На девети октомври 2018 година, в град Видин беше проведена първа информационна среща за популяризиране на инвестициите в туризма, и градската среда, предоставени чрез финансови инструменти по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020.

2_1024x712 3_1024x768 Замък „Баба Вида” Видинска Синагога

На това важно събитие, касаещо община Видин и двете емблематични недвижими културни ценности – Замък „Баба Вида” и сградата на Видинската синагога, присъстваха г-жа Деница Николова – Зам. министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Амелия Гешева – Зам. министър на Министерство на културата, г-жа Ирена Георгиева – зам. министър Министерство на туризма, г-н Владимир Тошев – народен представител, г-н Огнян Ценков – кмет на Община Видин, други гости и представители на обществеността, бизнеса и неправителствения сектор.

4_1024x575

Всички присъстващи бяха запознати с основните аспекти на Програмата, възможността за общините да участват със свои проекти, които да спомогнат за устойчивото им развитие и просперитет.

5_1024x575Изказване на Г-жа Деница Николова – Заместник-Министър на Министерство на Регионалното развитие и благустройство
6_1024x575 Изказване на Г-жа Ирена Георгиева – Заместник-Министър на Министерство на туризма
7_1024x575 Изказване на Г-жа Амелия Гешева – Заместник-Министър на Министерство на културата

Кметът на община Видин, г-н Огнян Ценков, изказа персонална благодарнист към г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”, за дългогодишната работа и подкрепа от Фондацията към Общината, чрез документалната обезпеченост на Замък Баба Вида и сградата на Видинската синагога.

8_1024x647 9_1024x575 Г-н Кирил Арнаутски, Председател Фондация „Созопол” г-н Огнян Ценков Кмет на Община ВидинАудиторията в представителната зала на Община Видин беше единодушна и подкрепи изцяло ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020. Програма дава реални възможности да бъдат опазени, съхранени и експонирани емблематичните недвижими кщултурни ценности на Община Видин и Република България – Замък „Баба Вида” и сградата на Видинската синагога. Кметът на Община Видин изтъкна, че тези дейности са един от приоритетите на общинското ръководство за настоящия и следващия програмни периоди.

10_1024x676 11_1024x682 Замък „Баба Вида” Сграда на Видинска синагога