Участие на Фондация „Созопол“ на 2-ри „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“


На 15 и 16 ноември 2018 г. г-ца Невена Арнаутска, Член на УС на Фондация „Созопол” взе участие във Втория „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“.

1 Г-ца Невена Арнаутска

Събитието бе организирано от Световната организация по туризъм съвместно с Министерството на туризма, Република България и се проведе в зала „Роял“ на София Хотел Балкан. Конгресът събра министри на туризма на различни световни дестинации, заинтересовани страни от публичния и частния сектор от цял свят, както и специалисти и експерти, заето пряко или косвено в сектор културен туризъм.

В откриването на събитието, с водещ актьорът и режисьор Ники Илиев, взеха участие Министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов, Зураб Пололикашвили, Генерален секретар на Световната организация по туризъм, както и Министърът на туризма на Република България, г-жа Николина Ангелкова. Още в самото начало на конгреса, те изтъкнаха изключително значимата роля на културния туризъм за постигането на просперитет и устойчиво развитие на световните дестинации.


2 Изказване на г-жа Николина Ангелкова – Министър на туризма

В условията на засилен глобализационен процес и в контекста на динамично развитие на международен туризъм, е от изключително значение да се постави акцент върху насърчаването на устойчивост в туристическата индустрия. По време на организираните срещи и панелни дискусии, г-ца Невена Арнаутска, експерт национални и международни проекти към Фондация „Созопол“, проведе конструктивни разговори с редица представители на държавните власти, национални туристически организации, представители на частния сектор, организации за управление на дестинации, консултантски компании в областта на туризма и културата, както и с други неправителствени организации, осъществяващи активна дейност за насърчаване на културен туризъм. Като представител на младото поколение в България, г-ца Арнаутска подчерта необходимостта от ангажиране на младежите в родината ни към стремежа към постигане на устойчиво туристическо развитие посредством осигуряването на възможност за предлагане на комплексен туристически продукт.

По покана на г-жа Николина Ангелкова, г-ца Невена Арнаутска, заедно с г-н Благовест Методиев, IT специалист към Фондация „Созопол“, на 15 ноември присъстваха на организирана към конгреса гала вечеря. Тя се състоя в зала „Концертна“ на Централния военен клуб.

3

Специалистите към международната неправителствена организация имаха възможността да обменят идеи за утвърдени добри практики и иновативни такива в областта на развитието на културата, опазването на културното наследство и насърчаването на културен туризъм. В резултат на проведените разговори с редица експерти, сред които доц. Д-р Йордан Йорданов, преподавател към Лесотехническия университет, г-жа Лиляна Арсова, Главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика” към Министерство на туризма и др., г-ца Арнаутска и г-н Методиев, заедно със своите събеседници откроиха необходимостта от изграждането на конструктивни партньорства между държавна власт, местни власти, специалисти, работещи в научните среди, неправителствен сектор и гражданско общество, с цел развитието на културен туризъм и утвърждаване на България като световна туристическа дестинация.