Първа работна среща по проект № 2018-1-DE02-KA204-005102 „Предприемачи на културно наследство“, акроним „Настроение“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз


На 18 ноември г-н Кирил Арнаутски, председател на УС на Фондация „Созопол“, и г-ца Симона Тодорова, експерт „Устойчиво развитие, трансгранично сътрудничество и туризъм“, пристигнаха в гр. Рига, Латвия за участие в Първа работна среща по Проект: „Предприемачи на културно наследство“ с акроним „Настроение“. Същата вечер те и домакините присъстваха на уникално светлинно шоу – част от организираните тържества, свързани със 100-годишнината от основаването на държава Латвия.

1 Снимка от светлинното шоу, част от програмата по честване 100-годишнината на Латвия

На 19 ноември от 09:00 ч. в конферентната зала „Janis“ на хотел „Rixwell Konventa Seta“ започна работната среща по проекта. Мероприятието се проведе по предварително съгласувана програма между всички партньори, участващи в проекта: Център за Интеркултурно образование и работа, Германия; Образователен център за възрастни, Гърция; Фолклорна асоциация „Варнава“, Гърция; Център за междукултурно-тиролска организация, Австрия; Асоциация „Милениум център“, Румъния; Асоциация „Креативни идеи“, Латвия; Фондация „Созопол“, България.

2 3
Снимки от работата на участниците в първата работна среща по проекта

Дискусиите и обсъждането на дейностите, определени за изпълнение на проекта, бяха изключително ползотворни. Г-н Дани Франке, представител на водещата организация, и г-жа Санита Путнина, представител на домакините, координираха събитието, като дадоха възможност на всеки участник свободно да изрази своето становище, да постави определените си въпроси, както и да допълни останалите, където се намери за уместно. Представителите на Фондация „Созопол“ взеха активно участие в дебатите и информираха присъстващите относно изпълнението на определените дейности по проекта, като подчертаха, че някои от задачите, извършени от експертите на Фондацията, са в по-напреднала фаза от така заложената в проекта.
Срещата продължи на 20 ноември (вторник) в сградата на Институт „Гьоте“. След приключване на работната среща всички бяха единодушни, че решенията, взети по време на събитието, са важни за изпълнението на проекта. Част от взетите решения са:
– регулярна онлайн връзка между всички партньори, като първата беше определена за 28 ноември (сряда)
– провеждане на втора среща между партньорите на 20-21 май в гр. Инсбрук, Австрия.

6 Панорамен изглед от Рига