Участие на Фондация „Созопол“ в симулативни интервюта за работа, проведени от TELUS International Europe на студенти в УНСС


На 28 ноември бяха проведени симулативни интервюта на студенти, обучаващи се по специалност „Икономика на туризма“ към Университета за национално и световно стопанство в София, от представители на TELUS International Europe. В събитието активно участие взе г-ца Симона Тодорова, експерт към Фондация „Созопол“.

1 Симона Тодорова, и представители на TELUS International Europe в непринуден разговор със студенти от Университета за национално и световно стопанство

TELUS International Europe е многоезичен контактен център, който предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В качеството си на специалисти в подбора на кадри за различни икономически отрасли представителите на международната компания влязоха в ролята на интервюиращи. Студентите, от своя страна, отговориха на зададените им индивидуални въпроси във връзка с кандидатура за предварително определена позиция в сферата на туризма.

2 3

По време на цялото събитие Симона Тодорова съдейства на интервюиращите и взе активно участие при формулирането на въпросите.

Целите на провеждане на симулативните интервюта бяха:
• Придобиване на опит у студентите при провеждане на интервю за работа;
• Усвояване на знания относно етикета на общуване;
• Изграждане на умения за делова комуникация;
• Научаване на най-често задаваните въпроси по време на интервю;
• Усвояване на фрази, уместни и препоръчителни за употреба;
• Установяване на често срещани грешки при кандидатстване за работа и методи за тяхното избягване.

Мероприятието се проведе с изцяло практическа насоченост и в полза на обучаващите се. Студентите придобиха и усвоиха знания и умения, които да прилагат в процеса на кандидатстване за работа. След провеждане на всички интервюта младежката общност получи възможност да зададе въпроси и да получи съвети относно аспекти на интервю, които не бяха засегнати. Отговори и насоки в дискусията дадоха Симона Тодорова и представителите на TELUS International Europe.

Проведените разговори, дискусия и интервюта ще намерят реално практическо приложение от Фондация „Созопол” при изпълнение на предвидените ѝ дейности по Проект: “Предприемачи за културно наследство – CHEER”, № 2018-1-DE02-KA204-005102, финансиран по Програма „Еразъм+” на Европейски съюз.