Участие на фондация „Созопол“ в международната конференция на неправителствените организации, официални партньори на ЮНЕСКО, състояла се на 17-19 декември 2018 г. В ЮНЕСКО, Париж


1

На 17 декември 2018 година в Париж бе открита Международната конференция на неправителствените организации, официални партньори на ЮНЕСКО. Една от водещите теми на Конференцията бе „Повишаване и насърчаване на ангажираността и приноса на НПО партньори на ЮНЕСКО”.

2 Зала № 6, централа на ЮНЕСКО, Париж

На Международната конференция присъства г-жа Петя Зеленски, представител на Фондация „Созопол” – Неправителствена организация в официално партньорство с ЮНЕСКО.

3 Г-жа Петя Зеленски, представител на Фондация „Созопол”

По време на заседанията на Конференцията, г-жа Зеленски направи кратко изказване като представи активната международна дейност на Фондация „Созопол“. След нейното изказване всички присъстващи я поздравиха и изказаха задоволство от активността на Фондацията, като пожелаха успехи в бъдещата й дейност на национално и международно ниво.

Госпожа Зеленски се срещна и разговаря с г-жа Сабина Коломбо – представител на Секретариата на ЮНЕСКО, представители на неправителствени организации в официално партньорство с ЮНЕСКО и други.