Съвместна оперативна програма ENI CBC Черноморски басейн 2014-2020


Екипът и експертите на Фондация „Созопол” съвместно с Община Созопол участват в разработването на проектни предложения за финансиране от СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ENI CBC ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020. Дейностите, които Фондация „Созопол” разработва касаят обекти и цялостната визия на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

1 Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

и Национален археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”.

2 Национален археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”

Проектните предложения ще бъдат представени до 31 януари 2019 година. Ако проектните предложения бъдат одобрени за финансиране чрез дейности за консервация, реставрация, адаптация и социализация, двата резервата ще затвърдят своята позиция като световна туристическа дестинация.