Поредно признание за активната международна дейност на Фондация „Созопол“


Фондация „Созопол“ получи покана за участие в Консултативна среща за ролята на акредитираните неправителствени организации в рамките на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003г. Международния форум ще се проведе в зала XII в сградата на ЮНЕСКО в Париж (Fontenoy) на 18 април 2019 г., от 10:00 ч. до 13:00 ч и от 15:00 ч. до 18:00 часа.

Поканата е изпратена от г-н Тим Къртис, Секретар на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.

4 Г-н Тим Къртис – Секретар на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство

Фондация „Созопол“ потвърди участието си в срещата като се регистрира съгласно дадените указания. На срещата ще присъства госпожа Петя Зеленски, постоянен представител на Фондация „Созопол“ в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

3 Г-жа Петя Зеленски – Постоянен представител на Фондация „Созопол“ в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

За това международно признание на Фондация „Созопол“ допринесе нейната изключително активна дейност, свързана с Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003г. Дейността на фондацията беше призната и по достойнство отчетена от ЮНЕСКО. Част от дейностите изпълнени от Фондация „Созопол“ представят пред всички изключително богатото нематериално културно наследство на Република България.

Ритуал „Нестинарство”, елемент от представителния списък на нематериалното културно наследство, демонстриран по време на Световен форум на Международните неправителствени организации в партньорство с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), организиран от Фондация „Созопол” през 2014 година.

1 2

Фондация „Созопол” в партньорство с Асоциация „Пръстени от Балкани”, Република Сърбия, успешно приключи изпълнението на Проект: „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”. Проектът бе финансиран по Програма за участие на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за 2016 – 2017 година, и съфинансиран от Фондация „Созопол”.

5