Проект: „Созопол и Ессауира – отворени врати между две цивилизации”


1 2 Созопол Ессауира


В офиса на Фондация „Созопол” – активен участник в разработването на проекта, беше получено официално писмо от г-н Фирмин Едуард Матоко – Заместник-генерален директор на ЮНЕСКО за Дирекция Африка и външни отношения.
3 г-н Фирмин Едуард Матоко – Заместник-генерален директор на ЮНЕСКО за Дирекция Африка и външни отношения

Oфициално писмо от г-н Фирмин Едуард Матоко

В писмото е отразена благодарността и положителното отношение на Генералния директор на ЮНЕСКО – г-жа Одри Азуле,

4 г-жа Одри Азуле – Генерален директор на ЮНЕСКО

както и становището на г-н Матоко за цялостната дейност на Фондация „Созопол”, в това число и участието на Фондацията в проект: „Созопол и Ессауира – отворени врати между две цивилизации”.

Една от гаранциите за успешната разработка и изпълнение на международния проект е участието на неправителствени организации от Кралство Мароко, град Ессауира, Република България, град Созопол и редица интелектуалци от двете държави. Проектът е подкрепен изцяло от Н. Пр. Г-жа Закия Ел Мидауи – Посланик на Кралство Мароко в Република България и г-н Светослав Глосов – почетен Консул на Кралство Мароко в Република България.

5 От дясно наляво – г-н Светослав Глосов – почетен Консул на Кралство Мароко в Република България, Н. Пр. Г-жа Закия Ел Мидауи – Посланик на Кралство Мароко в Република България

В основата на проект „Созопол и Ессауира – отворени врати между две цивилизации” са:
• Опазването и представянето на богатото културно наследство на двата исторически града;
• Развитието на културата, културното многообразие и многоцветие;

Както казва известния интелектуалец и творец д-р Шафик Субай: „Разположени на границата между Мита и Модерността, тези два града са романтични, културни и космополитни селища, обичани и харествани от художници и артисти, посещавани от философи и мислители, градове на свети хора и традиции. Градове, живи в историческите предания и модел на спокоен и мирен живот сега”.

6 Г-н Кирил Арнаутски и Д-р Шафик Субай

Езикът на изкуството е универсален, и когато срещне подкрепа на правителствени и неправителствени организации, и представители на гражданското общество, неминуемо води до осъществяване на разбирателство между културите и диалога между националностите.