Стартираха дейностите по Проект: „Предприемачи за културно наследство“ по Програма „Еразъм +”


От 1 октомври 2018 година стартираха дейностите по Проект „Предприемачи за културно наследство“ с реф. № 2018-1-DE02-KA204-00510. Проектът се финансира от Програма „Еразъм +” на Европейски съюз. „Фондация „Созопол“ в партньорство с неправителствени организации от Германия, Австрия, Гърция, Румъния и Латвия участва активно при изпълнението на задачите по проекта. Една от водещите дейности по проекта е провеждане на семинар на територията на Национален Археологически резерват „Античния град Аполония“, град Созопол.

Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

Партньорските организации участващи в изпълнението на проекта са силно ангажирани и мотивирани за успешното му реализиране, с акцент върху определените региони и потенциала за развитие на гражданските организации и предприемачество в областта на културното наследство.