Покана към Фондация „Созопол” от Организацията на Обединените Нации за участие в среща на високо равнище на Общото събрание за отбелязване на 100-годишнината на Международната организация на труда


Събитието се провежда на най-високо политическо ниво, включително държавни и правителствени ръководители. То ще бъде в централата на ООН в Ню Йорк, на 10 април 2019 година

1 Сградата на ООН в Ню Йорк

На 27 март 2019 година, в офиса на Фондация „Созопол” се получи Покана за участие в 73-то Общо събрание на високо равнище за бъдещето на работата с достоен труд, организирано по случай 100-годишнината на Международната организация на труда (МОТ).

Основна тема: „Споделяне на най-добри практики, конкретни решения и амбициозни препоръки за оформяне на бъдещето на прилична работа за всички”.

2019 година представлява важен етап за Организацията на обединените нации. Част от дейността на ООН е отбелязването на 100-годишнината на Международната организация на труда (МОТ). МОТ се основава на осъзнаването, че са необходими ясни правила, за да се гарантира, че икономическият напредък върви ръка за ръка със социалната справедливост, просперитет и мир за всички. Тези принципи остават фундаментални и днес, тъй като новите сили, движени от технологичния напредък, структурните трансформации, променящата се демография, глобализацията и изменението на климата, бързо променят света на труда.

Бъдещето на работата представя безброй възможности за преодоляване на дългосрочните дефицити на достойни условия на труд, но също така поставя сериозни предизвикателства, които биха могли да увеличат неравенството и безработицата, ако не се управляват добре. Колко добре страните се адаптират към такива промени за да бъдат определящ фактор за постигането на целите на устойчивото развитие. Както през годините от създаването на МОТ, така и сега, са необходими решителни действия от всички заинтересовани страни, за да се създаде положителен път за развитие, който отключва нови възможности за бъдещето на работата, като същевременно намалява нарастващите неравенства и други несигурности.

Настъпването на нови технологични постижения – изкуствен интелект, автоматизация и роботика – вече създават огромни възможности за нови работни места. Но тези, които загубят работата си в резултат на нови технологии, могат да бъдат по-малко подготвени да се възползват от нови възможности и могат да бъдат добавени към редиците на дългосрочно безработните. Глобалната зависимост от технологии означава, че търсените днес умения няма да съответстват на бъдещите работни места. Придобиването на умения и ученето през целия живот ще бъдат необходими, за да могат работниците да останат гъвкави и годни за наемане на работа.