Единадесети международен форум на Неправителствените организации в официално партньорство с ЮНЕСКО


1
Сградата на ЮНЕСКО в Париж

На 8 и 9 юли 2019 година, в централата на ЮНЕСКО в Париж ще се състои 11 международен форум на НПО в официално партньорство с ЮНЕСКО. Форумът е организиран от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО в сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО. Водеща тема на форума е „Оспорването на неравенството”.

В Международния форум ще вземат участие г-н Кирил Арнаутски, Председател на УС на Фондация „Созопол”, и г-жа Петя Зеленски – постоянен представител на Фондация „Созопол” в централата на ЮНЕСКО.

2 3 Г-н Кирил Арнаутски Г-жа Петя Зеленски

Предвидено е изказване на г-жа Петя Зеленски свързано с оперативни въпроси по определената тема и обширно изказване на г-н Кирил Арнаутски, придружено с редица примери свързани с активната международна дейност на Фондация „Созопол” и други международни неправителствени организации.