Фондация „Созопол“ представи годишния си отчетен доклад за 2018 година в централата на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) в Париж.


1
Фондация „Созопол” като официален партньор на ЮНЕСКО от 2011 година до настоящия момент е представяла редовно годишни доклади за изпълнените дейности, удостоверяващи активността на Фондацията на национално и международно ниво.

В края на месец март тази година Фондация „Созопол“ представи редовния си годишен доклад за изпълнените дейности през 2018 година.

3 Г-н Кирил Арнаутски
– Председател на Фондация „Созопол”
Г-жа Петя Зеленски Постоянен представител в централата на ЮНЕСКО, ПарижНа 4 април 2019 година в офиса на Фондацията се получи писмо от госпожа Сабина Коломбо – Началник отдел „Връзки с правителствени и неправителствени организации“ към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

В това писмо госпожа Коломбо изразява своето отношение към доклада:
“Уважаеми господин Арнаутски,
Благодарим Ви за изпратеното съобщение и представения доклад.Той е високо оценен!
С най-добри пожелания,
Сабина Коломбо”

Това ясно изразено признание и потвърждение за активната национална и международна дейност на Фондация „Созопол” ни мотивира да продължим да работим усилено спазвайки Директивите на ЮНЕСКО, касаещи опазването, съхраняването и представянето на богатото световно материално и нематериално културно наследство.