Посланикът на Република Куба посети Архитектурно-историческият комплекс „Южна крепостна стена и кула“.


На посещение в град Созопол беше Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан, Посланик на Република Куба в България. По време на престоя си в Созопол, тя и придружаващите я гости посетиха създадения от Фондация „Созопол” Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”. Комплексът представя историята на Созопол от създаването му до наши дни. Гостите бяха посрещнати от г-н Кирил Арнаутски – председател на Фондация „Созопол”.

1
Г-н Кирил Арнаутски, Н.Пр. Каридад Ямира Куето Милиан
и придружаващите я гости

В непринуден разговор, г-н Арнаутски запозна Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан с богатото културно и историческо минало на античния град Аполония. Той запозна подробно гостите с активната международна дейност на Фондация „Созопол” в качеството й на консултативен партньор на Организацията на Обединените Нации и на ЮНЕСКО.

2 3

4 5
Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан слуша беседата на г-н Арнаутски Гостите от Куба и г-н Арнаутски в една от залите на комплекса

6 7
Нейно превъзходителство и г-н Арнаутски в офиса на Фондация „Созопол“ Гостите и г-н Арнаутски в офиса на Фондация „Созопол“

Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан и придружаващите я гости изказаха възхищението си от видяното и свършената работа от Фондация „Созопол“ за консервацията, реставрацията, адаптацията и социализацията на комплекса. Те подчертаха с респект и уважение, че са силно впечатлени от активната дейност на Фондация „Созопол” за възстановяване и опазване на богатото ни материално и нематериално културно наследство. Гостите пожелаха успех на екипа на Фондация „Созопол” при изпълнение на поставените цели за опазване на природното и културното наследство и осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до него.
Г-н Арнаутски получи официална покана да посети посолството на Република Куба в София.