ЮНЕСКО
Консултативна среща за ролята на Неправителствените Организации в рамките на конвенцията от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство


1
Сградата на ЮНЕСКО в Париж

На 18 април 2019 година, в Париж, се проведе консултативна среща на НПО в официално партньорство с ЮНЕСКО, акредитирани по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 година. Основната тема на срещата бе ролята на Неправителствените организации по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, по-специално признаването на различните консултативни функции на НПО и последствията от тях за реформата на системата за акредитация.
Срещата се проведе под ръководството на г-н Тим Къртис, Секретар по Конвенцията от 2003 година и Ръководител на Сектор „Нематериално културно наследство” към ЮНЕСКО.

2
Г-н Тим Къртис, Секретар по Конвенцията

Обсъжданията и дискусиите бяха проведени по такъв начин, че да допринесат за по-активното участие на НПО акредитирани по Конвенцията. Беше подробно коментирана темата, че само участие в заседанията на Междуправителствения комитет е недостатъчно за активната дейност и пълноценното присъствие на Неправителствените организации. При тези коментарии ясно беше подчертано, че НПО могат да допринесат пряко за процеса касаещ реформата на системата за акредитация.
В този престижен форум, активно участие имаше г-жа Петя Зеленски, постоянен представител на Фондация „Созопол” към ЮНЕСКО.

3
Г-жа Петя Зеленски, представител на Фондация „Созопол” в ЮНЕСКО

Тя представи добрата работа на Фондация „Созопол” по опазване и популяризиране на богатото нематериално културно наследство. Изпълнените през годините проекти от Фондацията по Програмата за участие на ЮНЕСКО, и участието в международни форуми и прояви, изцяло подкрепят и потвърждават активната дейност и ангажираност на Фондация „Созопол”.