Продължава изпълнението на дейностите по Проект: „Предприемачи за културно наследство”, по Програма „Еразъм +”


1

На 28 и 29 май 2019 година в град Инсбрук, Австрия се състоя втората транснационална работна среща на партньорите по Проект: „Предприемачи за културно наследство”, Акроним „Настроение”, Реф. № 2018-IDE02-KA205-0051.

2
Гр. Инсбрук, Австрия

Проектът се финансира от Програма „Еразъм +” на Европейски съюз. При изпълнението на дейностите по проекта, участват активно всички партньори от:
Германия – „Център за междукултурно образование и работа”, Латвия – „Креативни идеи”, Австрия – „Верейн Мултикултурал – Тиролски интеграционен център”, България – Фондация „Созопол”, Румъния – Асоциация „Център за хилядолетието” и Гърция – „Консултантска компания IDEC”.

3

От страна на Фондация „Созопол” активно участие в срещата взеха инж. Митя Димитров, Координатор по проекта от бълграска страна и г-н Борис Вълев, Експерт международни програми и проекти.

4
От дясно наляво: инж. Митя Димитров, г-н Борис Вълев

По време на проведените дикусии между партньорите, със задоволство бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнените дейности по проекта към настоящия момент, и бяха детайлно обсъдени предстоящите задачи за изпълнение.
Всички партньори изразиха и потвърдиха своята ангажираност и мотивация за успешното реализиране на проекта, със силно изразен акцент върху определените региони на действия и потенциала за развитие на гражданските организации и предприемачеството в областта на културното наследство.