Г-жа Одре Азуле – Генерален Директор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) на официално посещение в Република България


По покана на г-н Румен Радев – Президент на Република България, г-жа Одре Азуле – Генерален Директор на ЮНЕСКО, бе на официално посещение в нашата страна на 23 и 24 май.
На 23 май те се срещнаха, като обсъдиха редица въпроси, свързани с дейностите, предприети от ЮНЕСКО и активното участие в тях на Република България.

1
Г-жа Одре Азуле и г-н Румен Радев

През деня Генералният Директор на ЮНЕСКО проведе лекция на тема: „ЮНЕСКО и предизвикателствата на XXI век” в аулата на Софийски университет.

2
Сградата на Софийски Университет

Преди началото на лекцията, г-жа Одре Азуле бе представена от Ректора на университета – проф. д.ф.н. Анастас Герджиков.

3
Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков

По време на лекцията пред препълнената аула, г-жа Азуле представи много подробно основните и глобални насоки, по които Световната организация активно работи с помощта на страните-членки и неправителствения сектор.

В залата като официален гост, поканен от ръководството на Софийски университет,

6

присъстваше и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” – Българска неправителствена организация с консултативен статут към ЮНЕСКО.

4 5 Г-жа Одре Азуле Аулата с поканените гости

В непринуден разговор след лекцията, г-жа Одре Азуле и г-н Кирил Арнаутски обсъдиха значението на Световната организация и дейностите на неправителствения сектор в световен мащаб, и в частност голямата активност на Фондация „Созопол”.

7
Г-жа Одре Азуле, г-жа Ивелина Кючукова и г-н Кирил Арнаутски

Г-жа Одре Азуле изказа благодарността си като Генерален Директор на ЮНЕСКО към дейността и доброто включване на Фондация „Созопол” във всички инициативи на Световната организация.

На 24 май, г-жа Одре Азуле взе участие в тържествата и мероприятията, организирани в чест на двамата първоучители Св. Св. Кирил и Методий, създали българската азбука, послужила като основа на много други славянски народи.

8

Едно от проведените мероприятия в напрегната програма на г-жа Одре Азуле и г-н Румен Радев беше посещението им в Националния исторически музей.

9
Посрещане по стар Български обичай

Наред с постоянните изложби и експонати, високите гости се запознаха и със специално подготвената експозиция от Сдружение „Духовно огледало” с Председател г-жа Татяна Костадинова.

10
Г-жа Одре Азуле, г-н Румен Радев и г-жа Татяна Костадинова

В експозицията бяха представени творби на: Творческо ателие от град Чипровци, Творческо ателие от град Севлиево, Творческо ателие „Приказен свят” – град София, Творческо ателие от село Куртово Конаре.

11 12 Творческо ателие от град Чипровци Творческо ателие от град Севлиево13 14 Творческо ателие „Приказен свят” –
град София
Творческо ателие от село
Куртово КонареПо време на посещението, г-н Кирил Арнаутски запозна г-н Румен Радев с активната дейност на фондацията, като първата българска неправителствена организация в консултативно партньорство с ЮНЕСКО. Г-н Арнаутски покани г-н Радев да посети град Созопол и създадения от Фондацията Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” – световна туристическа дестинация. Г-н Радев изказа своето възхищение от активната дейност на Фондация „Созопол” на национално и международно ниво и прие поканата.

15
Г-н Кирил Арнаутски, г-жа Ивелина Кючукова и г-н Румен Радев

След като гостите разгледаха изложбите и експозициите, беше направена обща снимка.

16
Участниците в експозицията на Сдружение „Духовно Огледало“ с г-н Кирил Арнаутски, г-н Румен Радев и г-жа Одре Азуле

Преди да отпътува, Г-жа Одре Азуле пожела на г-н Кирил Арнаутски още по-големи успехи на фондацията, като активен консултативен партньор на Световната организация.