Посланикът на Република Грузия посети Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“


По време на провеждащият се Франкофонски фестивал „Солей” в град Созопол, на 5 юни 2019 година, Нейно Превъзходителство Тамара Лилуашвили, Посланик на Република Грузия в България, посети създадения от Фондация „Созопол” Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”. Г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”, запозна Н. Пр. Тамара Лилуашвили с богатото културно и историческо минало на град Аполония – Созопол.

1
Н. Пр. Тамара Лилуашвили – Посланик на Република Грузия в Република България и г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” в офиса на Фондация „Созопол”

В непринуден и приятелски разговор, г-н Кирил Арнаутски и Г-жа Тамара Лилуашвили обсъдиха изготвения от Фондация „Созопол” в партньорство с „Проучвателен център за културно наследство и околна среда”, Държавен Университет, Илия, Тбилиси, Грузия, Проект:„Културно пътуване Аргонавти – Установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн” по Съвместна оперативна програма ENI CBC ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020.

Двамата изразиха своето единодушно мнение, че реализирането на проекта ще допринесе за утвърждаването и развитието на потенциала на трансграничното сътрудничество, както и ще съдейства за преодоляване на границите между страните в трансграничния черноморски регион.
Н. Пр. Тамара Лилуашвили изрази възхищението си от видяното и извършеното през годините от Фондация „Созопол“, за възстановяване и опазване на богатото ни материално и нематериално културно наследство, като в книгата за гости на комплекса записа:

page1

„Скъпи Кирил,

Благодаря ти за твоята гостоприемност. Музеят беше много интересен и информативен. Благодаря ти, също, за твоята любов към Грузия и грузинския народ. Винаги е много приятно да срещам хора като теб, които говорят с такава висока оценка за Грузия. Надявам се, че в близкото бъдеще, ние, Посолството на Грузия в София, ще имаме възможността да работим съвместно и да сътрудничим по различни проекти.

С уважение и поздрави,
Тамара Лилуашвили
Посланик на Грузия в България
5 юни 2019 г.”

Г-жа Тамара Лилуашвили пожела още по-големи успехи на Фондация „Созопол” в нейните благородни цели по опазване на природното и културното наследство, и осигуряване на достъпна среда до това наследство, като отправи официална покана към г-н Кирил Арнаутски да посети посолството на Република Грузия в София.