Благодарствено писмо от Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) до Фондация „Созопол“.


На 18 юни 2019 година, в офиса на Фондация „Созопол“ се получи благодарствено писмо с Реф. № CLT/WHC/EUR/19/4306/28.05.2019 година, от Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), във връзка с изразената съпричастност на Фондацията към гражданите на Париж и френския народ по повод ужасното бедствие – пожара сполетял катедралата “Нотр Дам” – един от шедьоврите на културното наследство, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

1

В благодарственото писмо, г-н Ернесто Отоне – Помощник-генерален Директор на ЮНЕСКО по въпросите на културата,

2
e записал:

„Уважаеми господине,

От името на Генералния Директор бих искал да изразя своята благодарност за Вашето писмо от 24 април, с което любезно изразихте съчувствието и подкрепата на Вашата фондация, както и Вашата собствена, по отношение на щетите, нанесени на La cathedrale Notre-Dame de Paris, част от обекта на световното наследство „Париж, бреговете на Сена“.
Моите колеги и аз искрено ценим вашите чувства и сме убедени, че катедралата ще бъде възстановена в съответствие с Оперативните насоки за прилагане на Конвенцията за световното наследство. Бъдете сигурни, че ЮНЕСКО остава ангажирана с подпомагането на Френската република за възстановяването на това безценно наследство.

Благодаря Ви за продължаващото сътрудничество и подкрепа при прилагането на Конвенцията за световното наследство, оставам,

Искрено Ваш
Ернесто Отоне“

Изказаната благорадност от г-н Ернесто Отоне – Помощник-генерален Директор на ЮНЕСКО по въпросите на културата, отново подчертава съпричастността и активността на Фондация „Созопол“, по отношение на опазване, поддържане и популяризиране на световното културно наследство, част от което е и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“, гр. Созопол, България.

3