Фестивал на виното в Национален археологически резерват „Aнтичния град Aполония“ град Созопол, 18 – 20 юли 2019 година


От 18 до 20 юли, в Национален археологически резерват „Античния град Аполония“, град Созопол, се проведе Фестивал на виното „Дионисиеви дни“. Бяха представени всички лозаровинарски региони в България.

2

Специален гост на фистивала беше Маестро Маурицио Фереди. Той представи „Магията на дегустацията“ в представителната за на Читалище „Отец Паисий.

3 4

Националният институт за изследване на виното, спиртните напитки и етеричните масла направи презентация на тема „Иновации в лабораторното обслужване и предлагане на услуги на производителите“. Лектор беше Ивана Мурджева, юрист, експерт по лозаро-винарско законодателство.

5

По време на фестивала беше представен Проект на Фондация „Созопол“: „Виното – традиционен продукт и средство за сближаване на народите от Югоизточна Европа и Черноморския регион“.

6

Проектът е разработен в партньорство между неправителствени организации от: Армения, Азербайджан, Беларус, България, Грузия, Русия, Украйна, Молдова, Гърция, Турция, със специалното участие на Неправителствена организация от град Касис, Франция.

Проектно предложение кандидатства за финансиране по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

По време на фестивала, г-н Кирил Арнаутски проведе ползотворни и приятелски разговори с част от организаторите и гостите на фестивала.

7 8 Г-ца Люси Кирязова
и Г-н Кирил Арнаутски
Г-н Стоян Георгиев
и Г-н Кирил Арнаутски

9
Г-н Георги Пинелов, г-жа Силвия Шатарова и г-н Кирил Арнаутски