Обща Декларация за промяна в климата


На 26 ноември 2015 година Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) съвместно с Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО и представителите на рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата публикуваха Обща Декларация за промяна в климата.

Декларацията е резултат от едногодишни действия на всички, в това число представителите на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, където активно участие има и Фондация „Созопол”. По време на своята дейност работна група дефинира темите, които са заложени в Декларацията, като след това създаде платформа за онлайн допитване, чрез която да получи обратна връзка по отношение съдържанието на документа. Българската неправителствена организация, като официален партньор на ЮНЕСКО, подписа Декларацията и отново изрази решителността си за продължаване на дейностите й за постигането, поддържането и развитието на целите и приоритетите на ЮНЕСКО.

Активната работа на ангажираните с темата доведе до организирането на Ден за действие на неправителствения сектор по изменение на климата. По време на международното събитие, проведено през месец октомври, взеха участие 70 представители от над 30 страни, сред които бе и Фондация „Созопол”.

Фондация „Созопол” отново подчерта готовността си за съдействие за развитие на неправителствения и граждански сектор. Към 1 декември Фондацията разпространи подписаната Декларация сред всички партньори и приятели, с които работи и си сътрудничи.