Проект Smart Tourist Routes for Inclusive Groups (STRING) пред успешно финализиране


Международният проект STRING (Интелигентни туристически маршрути за приобщаващи групи), в който участват 12 партньори от 7 държави, е на прага на своя финал.

Проектът е продължение на сътрудничеството на партньорите чрез Лигата на Историческите и достъпни градове, в която участва и град Созопол, като шестият приет от Лигата достъпен европейски град. Основната цел на проект STRING е да се използват по-добре създадените достъпни туристически маршрути, като в същото време, да се разпространяват в по-широка степен най-добрите практики и ноу-хау в достъпния туризъм, получени чрез опита на Лигата на историческите и достъпни градове.

Продължителността на проекта е 18 месеца. От българска страна участници са Фондация „Созопол”, НПО с дългогодишен опит в сферата на реставрацията, консервацията и популяризирането на културни ценности и „Созопол-Тур ООД”, тур-оператор осъществяващ туристическа дейност на територията на Република България. Проект СТРИНГ има за цел да се определят 9 маршрута, три от които в град Созопол. Тези маршрути ще осигурят разнообразни, атрактивни и качествени туристически продукти за хора с увреждания и всички туристи, посещаващи града и Археологически резерват „Античния град Аполония“.