Национален дворец на културата с нова визия


Националният дворец на културата (НДК) е емблематична сграда както за град София, така и за Република България. Тя е национален културен център, предназначен за провеждане и организиране на конференции, изложби и специални събития. НДК е най-големият конгресен център в Югоизточна Европа и разполага с 13 зали, различни по големина.

Дворецът, в който на 7 етаж, в зала 3.3. „Чудесата на България“ е разположен офисът на Фондация „Созопол“, скоро ще бъде с нова визия.

За целта се разработва проект, предвиждащ изграждането на водни каскади, зелени площи с декоративно осветление, модерни настилки и други. 2015 – началото на 2016 години успешно е изпълнено архитектурно заснемане на сградата и установяване на инженерните инсталации от екип под ръководството на арх. Любомир Станиславов. Предвижда се цялостно реновиране на Двореца, осъвременяване на водните каскади, зелени площи с декоративно осветление, модерни настилки и други.

През годините са реализирани редица промени в емблематичната сграда. Част от тези промени са извършвани без да се следи за цялостното въздействие върху сградата и нейната инженерна инфраструктура, което променя въздействието в интериора, степента на осветеността им и визуалната им връзка с околната среда.

С изработения проект от екипа на арх. Любомир Станиславов се предвижда НДК да придобие един нов и различен вид, което, от своя страна, ще предизвика интерес и желание както сред местните хора, така и сред чуждестранните гости на София, да посетят това емблематично място.

Увеличавайки потока от посетители и туристи към НДК, изпълнението на подобен проект ще допринесе за това повече хора да имат възможността да посетят и създадената през 2012 г. от Фондация „Созопол“ национална изложба „Културното наследство на България – минало, настояще и бъдеще“. Изложбата е позиционирана в НДК, етаж 7, зала 3.3. „Чудесата на България“, като се използват асансьори № 1 и № 2 в ляво от централния вход на НДК. Изложбата представя макети и фотографии на знакови български природни и културни ценности. Основната част на експозицията е посветена на обектите от България, включени в списъка за Световното наследство към ЮНЕСКО, като внимание е отделено и са представени и други знакови недвижими културни ценности.