Дискусия на тема „Цели за устойчиво развитие: По-добър свят до 2030 г.“ с участието на г-жа Ирина Бокова


На 19 май 2016 г. в хотел „Хилтън“ се проведе публична дискусия, свързана с така актуалната и необходима тема за Целите за устойчиво развитие. В дискусията участва и г-жа Ирина Бокова – Генерален Директор на Организацията на Обединените нации за образование , наука и култура (ЮНЕСКО).

Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, силно ангажирана в поддържането на устойчиво развитие и активното включване на младото поколение в дейности за опазване на природното и културното наследство, както и за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до това наследство, също взе участие в лицето на нейния Председател, г-н Кирил Арнаутски. Международната неправителствена организация с богат опит от успешно реализирани проекти, на практика доказва, че устойчиво развитие се постига само когато усилията са обединени и е изградено конструктивно партньорство между властта, гражданското общество и неправителствения сектор. По време на събитието г-н Арнаутски имаше възможността да обсъди с други доказали се в своята област специалисти възможностите за обща работа и сътрудничество с цел подобряването на икономическото и социално положение на населението и постигането на така необходимото устойчиво развитие.

Дискусията беше открита от г-жа Гергана Паси – Президент на ПанЕвропа – България. В нея участие взеха още г-н Марк Донфрийд, директор на Института за културна дипломация в Берлин; проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов, вицепрезидент, COBATY – Genéve, г-жа Евгения Пеева, Изпълнителен директор, Заедно в час; Илина Мутафчиева, Дружество за ООН в България; Найден Рашков, президент, AIESEC Bulgaria и др.

Именно възможността за иницииране на публична дискусия по отношение на Програмата за устойчиво развитие 2030 е от изключително значение за използването на най-добри методи и практики, утвърдени през годините, както и иновативни такива за постигането на устойчиво развитие. На пред план бе изведена необходимостта от сътрудничество между правителство, местна власт, неправителствен сектор, гражданско общество и най-вече активната дейност и будно съзнание на младото поколение към постигането и поддържането на устойчиво развитие.