Посещение на Посланика на Кралство Норвегия в град Созопол


На 19 май 2016 г. Нейно превъзходителство Гюру Катарина Хелвик Викьор, Посланик на Кралство Норвегия в Република България, посети град Созопол. По време на своята визита в най-стария град по Българското Черноморие, Посланикът на Норвегия бе придружена от представители на Община Созопол, както и от г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“.

Г-н Кирил Арнаутски обяснява за изпълнените дейности по проекта на н.пр. Гюро Катерина Хелвик Викьор и другите гости Г-н Кирил Арнаутски обяснява за изпълнените дейности по проекта на н.пр. Гюро Катерина Хелвик Викьор и другите гости

Домакините запознаха Нейно превъзходителство, г-жа Викьор, с изпълнените дейности по проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”. Партньори по проекта са Община Созопол и Фондация „Созопол“. Проектът стартира през миналата 2015 година с подписването на Договор между Министерство на културата -Програмен оператор по проекта и Община Созопол- Бенефициент. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с водещо финансово участие на Кралство Норвегия.

Нейно превъзходителство, г-жа Викьор, се запозна подробно с изпълнените дейности по проекта, като подчерта голямото значението от реализирането на такъв проект за Община Созопол. Проектът е поредното доказателство за изграденото пълноценно и конструктивно партньорство между местна власт и неправителствен сектор; добрата съвместна работа за опазване на културното наследство за бъдещите поколения; осигуряването на достъпна среда до културното наследство; представянето на съвременните изкуства и култура и принос към културното многообразие. Всички тези дейности водят до едно устойчиво развитие в региона и подобряват значително икономическото и социалното положение на населението.

Двор на къща „Тракийски хан” –  с изпълнена вертикална планировка и ефектно осветление по проекта Г-жа Викьор, Г-н Арнаутски и другите гости разглеждат „Тракийски хан” и изграденото ефектно осветление
Двор на къща „Тракийски хан” –
с изпълнена вертикална планировка и
ефектно осветление по проекта
Г-жа Викьор, Г-н Арнаутски и
другите гости разглеждат „Тракийски хан” и изграденото ефектно осветление


Нейно превъзходителство Гюро Катерина Хелвик Викьор и всички присъстващи бяха единодушни, че изпълненият проект има голямо значение за развитието на музейното дело и на културния туризъм в Община Созопол, област Бургас както и за Югоизточен планов регион в Република България.