Поредно световно признание за активната международна дейност на Фондация „Созопол”


Сградата на ЮНЕСКО в Париж,Франция

На 6 юли, 2018 година, Националната комисия на България за ЮНЕСКО беше официално уведомена, че Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО, е приело Решение за акредитирането на Фондация „Созопол”. Това означава, че Фондация „Созопол”, която е в консултативно партньорство със Световната организация, вече е в качеството на консултант на Изпълнителния орган на Общото събрание – Междуправителствения Комитет за опазване на нематериалното културно наследство.

Това е едно достойно признание за неправителствения сектор в България на световно ниво. Много малко неправителствени организации са постигнали такива международни успехи едновременно в областта на опазването и популяризирането на материалното и нематериалното културното наследство. Фондация „Созопол” е една от тези организации, като със своята дейност и активност се явява като водеща такава в световен мащаб.