Представители на Фондация „Созопол“ участваха в Регионален семинар под егидата на ЮНЕСКО


Председателят на Фондация „Созопол“ Кирил Арнаутски експертът по въпросите на международната дейност Виолета Цанкова взеха участие в Регионален семинар на тема: „Опазване на световното наследство: управление на риска от бедствия и устойчиво планиране на туризма“ в Югоизточна Европа, който се проведе от 3 до 6 ноември 2014 г. в НДК, София.

В рамките на семинара, Кирил Арнаутски и Виолета Цанкова се срещнаха с г-жа Вероник Дож, ръководител на Отдела за култура в Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа със седалище във Венеция (Италия) и с г-н Синиша Сешум Ръководител на Отдела към Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО със седалище в Сараево.

Те обсъдиха организирането на национални и международни прояви, свързани с отбелязването на 70-та годишнина на Организацията на Обединенитие нации за наука, култура и образование (ЮНЕСКО) и подчертаха ролята на Фондация „Созопол“ като координационен център за неправителствените организации от Източна Европа.

Бе решено Регионалното бюро във Венеция да предостави на Фондация „Созопол“ изложба, посветена на културното наследство и да окаже съдействие за организирането на международна конференция по повод 70-та годишнина на ЮНЕСКО във Велико Търново през 2015 г.

Г-н Арнаутски и г-жа Цанкова разговарят с г-жа Вероник Дож и с г-н Синиша Сешум Г-н Арнаутски и г-жа Цанкова разговарят с г-жа Вероник Дож и с г-н Синиша Сешум