All posts by admin

DSC04527
Г-н Благовест Методиев, Експерт „Интеграция и социализация на хора с увреждания“ към Фондация „Созопол и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“

На 6 февруари господин Благовест Методиев получи своята диплома за завършено висше образование – степен бакалавър. Вълнуващата церемония се проведе в Технически университет, София, блок 2, зала 2140.

DSC04520
Инж. Благовест Методиев заедно с доц. д-р инж. Мерима Златева, Ръководител катедра „Топлинна и хладилна техника“ към Технически университет, град София и част от дипломантите

Господин Благовест Методиев, Експерт „Интеграция и социализация на хора с увреждания“ е официален представител на Фондация „Созопол“ към „Лига за исторически и достъпни градове“, Европейски център за Фондации, Брюксел. Той е в постоянен контакт с оперативния екип на Фондация „ЕССЛ“, международна неправителствена организация, основател и водещ партньор по Проект „Zero”.

11 211

В Проект „Zero” са се включили много неправителствени организации от цял свят.
Инженер Методиев участва активно в създаването на добра организация при изпълнение на асансьор за хора с увреждания в обхвата на „Културно-информационния център“, създаден от Фондация „Созопол“ на територията на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”, град Созопол.

14
Културно-информационният център в Национален археологически резерват „Античния град Аполония”, град Созопол

В Троянската ставропигиална обител „Успение Богородично“, Негово Преосвещенство Велички Епископ Сионий – Игумен на манастира и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Управителен съвет на Фондация „Созопол“ подписаха Меморандум за сътрудничество.

Вземайки под внимание, че Троянската ставропигиална обител „Успение Богородично“ и Фондация „Созопол“ представляват организации, участващи във възстановяването и опазването на културното материално и нематериално наследство, Меморандумът предвижда сътрудничество при разработване на проекти, свързани с опазване, консервация, реставрация на обекти на културното наследство, българските православни храмове и манастири, съвместно участие при популяризиране на дейностите предвидени за финансиране по национални и международни програми, в това число представяне на Проектно предложение за осигуряване на финансиране чрез участие в Оперативна програма „Региони в растеж- 2014-2020“.

1

На 10 януари 2020 година в град Созопол, се подписа Меморандум за сътрудничество между Община Созопол, представлявана от г-н Тихомир Янакиев, в качеството му на Кмет на Община Созопол и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Управителен съвет на Фондация „Созопол“.

Вземайки под внимание, че Община Созопол и Фондация „Созопол“ са активни участници в дейности, които касаят възстановяването и опазването на природното и културното наследство, осигуряването на достъпна среда за малки деца, възрастни хора и хора с увреждания на територията на общината, Меморандумът предвижда изпълнение на съвместни действия като: адаптация, социализация, представяне, консервация, реставрация на природното и културно наследство, осигуряване на достъпна среда, при разработване на проекти, предвидени за финансиране по национални и международни програми, в това число представяне на Проектно предложение за осигуряване на финансиране чрез участие по Оперативна програма „Региони в растеж- 2014-2020“.

В град Шумен се проведе национален форум касаещ значението и развитието на арт туризма в България.

1
От ляво надясно: Г-Н Найден Косев – Зам. Кмет, г-жа Ирена Георгиева – Зам. Министър на туризма, г-жа Росица Антонова – Кмет

Форумът е част от тематичната поредица „България – скритата арт дестинация“ и бе открит от Зам. Министъра на Туризма – г-жа Ирена Георгиева.

2
г-жа Ирена Георгиева – Зам. Министър на туризмат

Тя поздрави всички участници във форума от името на Министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова и представи политиките на министерството за развитието на културния туризъм. На форума се изказаха представители на туристическия сектор.

3
г-жа Мария Петкова

Водещи български архитекти в областта на културния туризъм

4
Арх. Пламен Цанев

Международни организации с активно участие в опазването на културното наследство и развитие на всички форми на туризъм.

5
Г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“

Г-н Кирил Арнаутски подчерта, че гражданското общество трябва да бъде приобщено към дейности за опазване на културното наследство. Това е гаранция за постигане на устойчивост при развитието на културния туризъм и туризма като цяло.
Изказаха се още много представители на регионални музеи, както и представители на гражданския сектор.

1

В Бачковската ставропигиална обител „Успение Богородично“ Негово Преосвещенство Велички Епископ Сионий, Игумен на манастира и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Управителния съвет на Фондация „Созопол“ подписаха Меморандум за сътрудничество.

Меморандумът предвижда:
– сътрудничество в областта на опазване на природното и културно наследство, българските православни храмове и манастири, както и осигуряване на достъпна среда за възрастни хора, деца и хора с увреждания;
– съвместно участие при популяризиране на дейностите предвидени за финансиране по национални и международни програми, в това число представяне на Проектно предложение за осигуряване на финансиране чрез участие в Оперативна програма „Региони в растеж – 2014-2020“.

Бачковската ставропигиална обител „Успение Богородично“ и Фондация „Созопол“ потвърждават, че ще си сътрудничат в областта и съхранението на българските православни храмове и манастири, основавайки се на съвместни проекти.

На 2 август 2019 година, Фондация „Созопол“ получи покана от Контраадмирал Кирил Михайлов, Командир на Военноморските сили, за участие в тържественото честване на 140 години от създаването на Военноморските сили на Република България.

2

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МАТРОСИ, СТАРШИНИ, ОФИЦЕРИ И АДМИРАЛИ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПРИЯТЕЛИ!

3
Контраадмирал Кирил Михайлов, Командир на Военноморските сили,
прие българското знаме от Вицеадмирал Митко Петев

Дългогодишното сътрудничество между военноморските сили и Фондация „Созопол“ е пример как партньорството между държавна институция и представител на неправителствения сектор може да допринесе и допринася за добрия имидж на Република България в Европейски и Световен мащаб.

4
Контраадмирал Митко Петев, г-н Кирил Арнаутски,
Вицеадмирал Георгиос Якумакис и Комодор Мален Чубенков

В създадения Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“, град Созопол, има обособен кът на моряка с помощта на военноморските сили.

5 6
Кът на моряка в Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“

Прекрасният юбилей на Военноморските сили е съпътстван от един по-малък юбилей, но показателен за доброто партньорство и постоянство. На 8 август се навършват 15 години от церемонията по даване на име на кораб танкер-бункеровчик „Акин”. При специален ритуал през 2004 година, г-ца Невена Арнаутска – Член на Управителен съвет на Фондация „Созопол“, стана кръстница на кораба „Акин“.

7
Кръстницата на кораба „Акин“ – г-ца Невена Арнаутска

Екипажът на кораб „Акин“ и г-ца Арнаутска са в приятелски отношения. При честването на десетата годишнина от кръщаването на кораба, тя връчи подаръци на екипажа, като получи специален плакет от командването на кораба.

8
Г-ца Невена Арнаутска с командирите на кораба „Акин“

От 18 до 20 юли, в Национален археологически резерват „Античния град Аполония“, град Созопол, се проведе Фестивал на виното „Дионисиеви дни“. Бяха представени всички лозаровинарски региони в България.

2

Специален гост на фистивала беше Маестро Маурицио Фереди. Той представи „Магията на дегустацията“ в представителната за на Читалище „Отец Паисий.

3 4

Националният институт за изследване на виното, спиртните напитки и етеричните масла направи презентация на тема „Иновации в лабораторното обслужване и предлагане на услуги на производителите“. Лектор беше Ивана Мурджева, юрист, експерт по лозаро-винарско законодателство.

5

По време на фестивала беше представен Проект на Фондация „Созопол“: „Виното – традиционен продукт и средство за сближаване на народите от Югоизточна Европа и Черноморския регион“.

6

Проектът е разработен в партньорство между неправителствени организации от: Армения, Азербайджан, Беларус, България, Грузия, Русия, Украйна, Молдова, Гърция, Турция, със специалното участие на Неправителствена организация от град Касис, Франция.

Проектно предложение кандидатства за финансиране по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

По време на фестивала, г-н Кирил Арнаутски проведе ползотворни и приятелски разговори с част от организаторите и гостите на фестивала.

7 8 Г-ца Люси Кирязова
и Г-н Кирил Арнаутски
Г-н Стоян Георгиев
и Г-н Кирил Арнаутски

9
Г-н Георги Пинелов, г-жа Силвия Шатарова и г-н Кирил Арнаутски

1

В периода 5 – 15 юли, на територията на Национален археологически резерват „Античния град Аполония“, град Созопол се проведе Четиринадесети Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“.

2 3
Снимки от откриването на фестивала

Фондация „Созопол“ допринесе за добрата творческа атмосфера на фестивала, като на 12 юли – петък, в Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“, град Созопол, се проведоха културни събития, организирани от Организационния комитет на Фестивал „Музите“ в партньорство с Посолството на Република Куба в България и Фондация „Созопол“.

4 5 6

По време на значимия световен фестивал беше открита изложба на „Кубинска живопис, графика и приложни изкуства“.

7

Творбите в изложбата са собственост на г-н Борис Иванов. Той е роден през 1946 година в гр. София. Завършил е своето образование в България, след което дълги години работи в Република Куба. Той е активен член на Асоциацията за приятелство „България – Куба“. Една духовно богата личност, която обичайки България и Куба, достойно представя колоритността и фолклора на двете държави.

8

9 10

11 12

От 17:00 часа в комплекса започна концерт на представители от световно известния български хор „Планинарска песен“.

13

Представителите на хора изпяха прекрасни песни с вдъхновение пред присъстващите – местни жители и гости на Созопол. След изявата на представителите от хор „Планинарска песен“ залите на Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ се огласиха от кубински ритми.

Специално беше поканена групата за изпълнение на кубински фолклор „Ла Кубания Оригинал“. Нели Гомес, Франсиско Гомес, Раул Торес, Надя Тончева, Мариел Торес, Николета Кайто и Борис Върбанов – прекрасни хора, изцяло обсебени и отдадени на българо-кубинската дружба, направиха така, че час и половина участниците и гостите да бъдат съпричастни, като спонтанно се включиха във вихрените стъпки на салсата, меренгето и самбата.

14 15

16

Специален гост на Фондация „Созопол“ беше проф. д-р Лидия Върбанова, една достойна българка от световна величина. При така създадената непринудена атмосфера, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“, проведе разговори с проф. д-р Лидия Върбанова и г-жа Нели Гомес, Председател на Асоциация „Ла Кубания Оригинал“. При проведените разговори се обсъдиха възможностите за изпълнение на съвместни дейности и партньорство по международни проекти под егидата на ЮНЕСКО, подкрепени от посолствата на двете държави и международни правителствени и непревителствени организации.

17
От ляво на дясно: проф. д-р Лидия Върбанова, г-н Кирил Арнаутски и г-жа Нели Гомес

След изпълнението на прекрасната двойка – Надя Тончева и Раул Гомес, тя беше специално поздравена от г-н Кирил Арнаутски. Беше направена обща снимка за спомен от Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ – световна туристическа дестинация.

18
От ляво надясно: Раул Гомес, Кирил Арнаутски и Надя Тончева

1

От 5 до 15 юли в град Созопол се провежда XIV-тото издание на Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите“.

2 3

Организатор на фестивала е Сдружение „Музите“ в партньорство с Посолството на Република Куба в Република България. Фестивалът се провежда под патронажа на Вицепрезидента на Република България – г-жа Илияна Йотова.

4
Г-жа Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България

Фондация „Созопол“ предостави на организаторите на фестивала за ползване част от Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“.

5
Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“

На територията на комплекса в консервираната и реставрирана зала /датирана от V-VI век/ с уникална акустика ще се проведе събитие от Програмата на Фестивала.

6
Консервираната и реставрирана зала /датирана от V-VI век/ в Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“

Световно известният български Хор „Планинарска песен“ ще изнесе концерт на 12 юли – петък, от 17:00 часа.

Сдружение „Музите“, организатор на Международния фестивал е създадено с цели: откриване и развитие на талантливи деца и младежи в областта на изкуството и културата, фолклора и занаятите, осъществяване на проекти свързани с културата на национално и международно ниво.

По молба на Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан – Посланик на Република Куба, Фондация „Созопол“ изготви дизайн и предостави рекламни банери за Фестивала.

7 8

Банерите ще бъдат поставени на видно място по време на Фестивала, като ще популяризират партньорството и ангажираността на двете институции свързани с прекрасния Младежки фестивал на изкуствата „Музите“.

На 18 юни 2019 година, в офиса на Фондация „Созопол“ се получи благодарствено писмо с Реф. № CLT/WHC/EUR/19/4306/28.05.2019 година, от Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), във връзка с изразената съпричастност на Фондацията към гражданите на Париж и френския народ по повод ужасното бедствие – пожара сполетял катедралата “Нотр Дам” – един от шедьоврите на културното наследство, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

1

В благодарственото писмо, г-н Ернесто Отоне – Помощник-генерален Директор на ЮНЕСКО по въпросите на културата,

2
e записал:

„Уважаеми господине,

От името на Генералния Директор бих искал да изразя своята благодарност за Вашето писмо от 24 април, с което любезно изразихте съчувствието и подкрепата на Вашата фондация, както и Вашата собствена, по отношение на щетите, нанесени на La cathedrale Notre-Dame de Paris, част от обекта на световното наследство „Париж, бреговете на Сена“.
Моите колеги и аз искрено ценим вашите чувства и сме убедени, че катедралата ще бъде възстановена в съответствие с Оперативните насоки за прилагане на Конвенцията за световното наследство. Бъдете сигурни, че ЮНЕСКО остава ангажирана с подпомагането на Френската република за възстановяването на това безценно наследство.

Благодаря Ви за продължаващото сътрудничество и подкрепа при прилагането на Конвенцията за световното наследство, оставам,

Искрено Ваш
Ернесто Отоне“

Изказаната благорадност от г-н Ернесто Отоне – Помощник-генерален Директор на ЮНЕСКО по въпросите на културата, отново подчертава съпричастността и активността на Фондация „Созопол“, по отношение на опазване, поддържане и популяризиране на световното културно наследство, част от което е и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“, гр. Созопол, България.

3