All posts by admin

На 21.04.2017 г. фондация „Созопол” бе уведомена от г-н Марк-Андре Дорел, Главен секретар на Икономически и социален съвет към Организацията на обединените нации (ИКОСОС), че разглеждането на кандидатурата й за получаване на консултативен статут към Съвета ще се проведе по време на неговата възобновена сесия през 2017 г. в Ню Йорк, насрочена за 22-31 май 2017 г.

Сградата на ООН в Ню Йорк, САЩ

По време на възобновената сесия на Икономическия и социален съвет на ООН Фондация „Созопол” ще бъде представена от г-н Борис Арнаутски – експерт международни отношения и проекти към Фондацията.

Комисията по неправителствени организации ще заседава в Заседателна зала 1 всеки ден от 22 май до 31 май.

Заседателна зала 1 на Икономическия и социален съвет на ООН

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), с два последователни мандата член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, осъществява своята активна международна дейност в насока опазване на световното природно и културно наследство и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до това наследство.

Сградата на ЮНЕСКО в Париж,Франция

Изпълняваните цели и дейности от Фондация „Созопол” за подобряване на икономическото и социалното благополучие на хората във всички държави по света, се вписват изцяло в приетите от Департамента на ООН по икономически и социални въпроси:
– Дивизия за устойчиво развитие;
– Дивизия за социално развитие;
– Дивизия за населението.

Към всички определени и изпълнявани цели и дейности фондация „Созопол” активно промотира, популяризира и представя огромното значение и роля на Организацията на обединените нации за осигуряване на възможността за изпълнението на тези така значими за хората и природата глобални задачи, повишаващи въздействието на ООН за подпомагане на страните за постигане на Целите на хилядолетието за развитие.

На 22 март 2017 г. в залата на Общински съвет в град Видин, кмета на Община Видин инж. Огнян Ценков и Председателя на Управителен съвет на Фондация „Созопол” г-н Кирил Арнаутски подписаха Меморандум за сътрудничество.

Меморандумът предвижда сътрудничество между двете страни в областта на опазването, проучването и популяризирането на обекти на природното и културното наследство, осигуряване на финансиране чрез участие в Програма „Културно предприемачество, културно наследство и културен обмен, по Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014-2021 във връзка с реализация на проект „Замък Баба Вида – Дунавска врата през хилядолетията“.


Инж. Огнян Ценков и г-н Кирил Арнаутски

С подписването на Меморандума инж. Огнян Ценков кмет на Община Видин получи като дарение от г-н Кирил Арнаутски Председател на Фондация „Созопол”, проектната документация за консервация, реставрация, адаптация и социализация на средновековния Замък „Баба Вида“.

Даряване на проектната документация

На церемонията присъстваха и проф. д.и.н. Виолета Нешева – Главен научен консултант на Фондация „Созопол“, проф. д-р арх.Николай Тулешков и арх. Любомир Станиславов.

От ляво на дясно: арх. Любомир Станиславов, инж. Огнян Ценков, г-н Кирил Арнаутски,
проф. д.и.н. Виолета Нешева и проф. д-р арх.Николай Тулешков

Проф. д.и.н. Виолета Нешева представи дейността на Фондация „Созопол” и подчерта голямото значение на проекта, както и изпълнението на цялостни археологически проучвания, предхождащи другите дейности.

Проф. д-р арх. Николай Тулешков представи предвидените за изпълнение дейности по консервация, реставрация, адаптация и социализация на средновековния Замък „Баба Вида“ и прилежащите площи.

Арх. Любомир Станиславов представи физическото състояние на сградата на Видинската Синагога, и техническата готовност за изпълнение на консервация, реставрация, адаптация и социализация. Той изтъкна активното участие на Фондация „Созопол” при изпълнение на дейностите до настоящия момент, като подчерта важността от съвместната работа при оформянето на документите за сградата на Видинската Синагога, за да може този значим обект за град Видин да достигне етапа на развитие на Замък „Баба Вида”. Арх. Любомир Станиславов предложи проектното предложение с работното наименование: Видинската Синагога – културен център „Жул Паскин” да кандидатства за финансиране от Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България.

На 16 март 2017 г. г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” взе участие в публична дискусия на тема „Бъдещето на Европа и българското председателство на ЕС“. Дискусията се проведе в зала „Средец“, хотел Балкан (Шератон), по иниациатива на ПанЕвропа България, Представителство на Европейската комисия в България и Дипломатически институт към МВнР.


Откриване на дискусията Г-н Кирил Арнаутски и
част от участниците

Гост на дискусията беше проф. Огнян Гержиков министър-председател на Република България , в рамките на дискусията „Бъдещето на Европа и българското председателство на ЕС“, премиерът представи гледната точка на България за Бялата книга, която беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на 1 март 2017 г. Документът включва пет от възможните сценарии за бъдещето на Европа, които ще бъдат подложени на дебат във всяка държава-членка на ЕС.

След изказването на министър-председателя, дискусията продъжи с гост-лекторите: г-жа Деница Златева, заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018, г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, проф. Ингрид Шикова, преподавател по политики на ЕС в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, г-н Илия Лингорски, президент на Европейски институт за стратегии и анализи, и г-н Стефан Радов, студент по „Европеистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.


Г-жа Меглена Кунева, проф. Огнян Герджиков,
г-жа Гергана Паси и г-жа Деница Златева
Г-жа Деница Златева и
г-н Кирил Арнаутски

На 17.02.2017 г. по инициатива на вестник „Стандарт“ и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе Открит урок по родолюбие за Васил Левски, съпътстван с изложба, „Посветен на Отечеството“, представяща документи и лични вещи, свързани с живота, делото и заветите на Апостола на свободата. Събитието е част от честванията по случай 180-ата годишнина от рождението на Апостола.

Гости на изложбата бяха проф. Огнян Герджиков, Министър-председател на Република България, г-н Рашко Младенов, Министър на културата, проф. д.ф.н Боряна Христова, Заместник-министър на културата, проф. д.и.н Виолета Нешева, Главен научен консултант на Фондация „Созопол“.Те бяха посрещнати от малките гвардейци от клубовете „Млади възрожденци“ в страната, които бяха облечени в униформите на Първа и Втора българска легия.

В откриването на изложбата и в Открития урок по родолюбие се включиха близо 100 деца от столични училища. Пред децата д-р Руслан Иванов от отдел „Български исторически архив“ на Националната библиотека разказа историята на Апостола.


Проф. д.и.н. Виолета Нешева
и част от гостите
Част от децата,
участници в събитието

Днес, 31.01.2017 г. Фондация „Созопол“ и Сдружение „Духовно огледало“ подписаха Меморандум за сътрудничество. Основата за подписване на Меморандума е изключително активната съвместна дейност на двете неправителствени организации по отношение на постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“. Изложбата e ситуирана в Национален дворец на културата, основна сграда, етаж 7, зала 3.3. „Чудесата на България“.


Г-жа Татяна Костадинова и г-н Кирил Арнаутски

На 27 януари 2017 г. в Национален дворец на културата Фондация „Созопол“ подписа Меморандум за сътрудничество с Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, България. Меморандумът за сътрудничество подчертава и затвърждава активната дейност на двете международни организации по отношение постоянна изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“, експонирана в Национален дворец на културата, основна сграда, етаж 7, зала 3.3. „Чудесата на България“.

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на ЮНЕСКО, и Международният съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, България, като първата българска неправителствена организация, акредитирана към Междуправителствения Комитет за опазване на нематериално културно наследство, чрез съвместни действия на базата на подписания Меморандум ще положат усилия за представяне и популяризиране на нематериалното и материалното културно наследство в постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“, повишавайки по този начин интереса към богатите българска история и култура както сред местни хора, така и сред туристи и гости от цял свят. Дейностите ще се извършват по време на предвиденото Председателство на България на Съвета на Европейския Съюз през 2018 г., като ще продължат и след края на Председателството, затвърждавайки още веднъж ефективността и устойчивостта, които се постигат посредством сътрудничеството в неправителствения сектор.


Г-н Емил Павлов Г-н Кирил Арнаутски

Фондация „Созопол“, като международна неправителствена организация, работеща изключително активно за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство, взе участие в Световното събитие – XXVI Международен фестивал на маскарадните игри СУРВА 2017. Международният празник се проведе в град Перник от 27 до 29 януари 2017 г. под патронажа и с подкрепата на Министерство на културата.

Централен площад – изпълнение на фолклорна група

Маскарадът е сред най-големите изяви на традиционни народни игри и обичаи с маски в Европа и по света. Заради него Перник е избран за член на Федерацията на европейските карнавални градове през 1995 г. Под названието „Народният празник Сурова/Сурва в Пернишко“ той е включен на 2 декември 2015 година в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално световно културно наследство. За важността на включването на национален елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване (обичаи, танцови, песенни и занаятчийски традиции), които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство. Включването на елемент в Списъка, наред с националните мерки за опазване, гарантира съхраняването и предаването от поколение на поколение на живото културно – историческо наследство на българина, неговата устойчивост във времето и нарастването на видимостта му сред обществото.

Изпълнение на фолклорна група

Начало на Фестивала даде международна научна конференция „Маскарадът в селото и в града”, организирана от Община Перник, Регионалния исторически музей – Перник и БАН в Двореца на културата гр. Перник. Представител на Фондация „Созопол“ по време на Научната конференция беше експертът с дългогодишен опит д-р Здравка Коркутова от РИМ-Перник.

Официалното откриване на събитието от световно значение се състоя вечерта на 27 януари 2017 г., на открита сцена, с пищен спектакъл „Огънят на Сурва”, организиран от Община Перник и „Приятели без граници” – концерт на чуждестранни групи. В следващите два дни кукери и карнавални групи от България и от чужбина (8 страни) дефилираха из целия град.

Изпълнение на различни групи по време на фестивала

„Перник беше най-красивото и весело място на земята през тези три дни. Благодаря ви!“ – с тези думи при закриването на Фестивала кметът на Перник д-р Вяра Церовска изрази патоса от преживяното и гордостта ни, че сме българи. Народ достоен, пазещ и тачещ културно наследство с хилядолетни традиции, умеещ завладяващо да го споделя със света.

Част от деловия президиум на фестивала

Фондация „Созопол“, като организация, която работи активно за опазване, представяне и популяризиране на културното наследство, към момента изпълнява Проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г. и съфинансиран от проектните партньори – Фондация „Созопол“ и Сдружение „Пръстени от Балкани“, Водеща цел на проекта е насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния диалог и постигане на разбирателство по добре видим и изразен безпристрастен начин. С предвидените дейности по проекта и поставянето на акцент върху мероприятия, касаещи Кукерския обичай, двете организации се стремят да постигнат поставените резултати, като осигурят тяхната устойчивост във времето.

Спазвайки принципите и регламентите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), г-жа Санг Мии Бак, член на Комитета за културно наследство към ЮНЕСКО и професор по културна антропология е на посещение в България, за да извърши мониторинг върху дейността на Регионалния център на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак имаше възможността да се срещне и да проведе конструктивни разговори с представители на редица организации, с които Регионалният център е в партньорство при осъществяване на своята дейност.

News2017.01.11-1

На 11 януари 2017 г., в рамките на престоя си в България, г-жа Санг Мии Бак посети организираната от Фондация „Созопол“ в партньорство с Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“. Изложбата представя българското материално и нематериално културно наследство.

News2017.01.11-2

На място, експертът от ЮНЕСКО се запозна с експонираните макети на знакови български природни и културни паметници, както, с представените от Сдружение „Духовно огледало“, дългогодишен партньор на Регионалния център, творби на деца, изработени по традиционни техники от папиемаше и царевична шума. Специално за г-жа Бак Фондация „Созопол“, Сдружение „Духовно огледало“ и проф. Диляна Мичева, Национална академия за театрално и филмово изкуство, организираха фолклорна програма, изпълнена от студенти, учащи във висшето училище.

News2017.01.11-3 Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство
по време на специално подготвената фолклорна програма
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“

По време на посещението си в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеше“ г-жа Бак проведе конструктивни разговори с представители на част от партньорите на Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак се срещна с г-н Арнаутски, Председател на международната неправителствена организация Фондация „Созопол“, с г-жа Татяна Костадинова, Председател на Сдружение „Духовно огледало“ и г-н Емил Павлов, Председател на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, Национална секция България.

Г-н Арнаутски имаше възможността да запознае г-жа Санг Мии Бак с целите и дейността на Фондация „Созопол. Той обърна специално внимание върху активната дейност на международната неправителствена организация в областта на опазване на природното и културното наследство, като изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Г-н Арнаутски отново потвърди готовността на Фондация „Созопол“ да продължи да оказва съдействие на ЮНЕСКО и да извършва дейността си, спазвайки приоритетите и целите на международната организация.

News2017.01.11-4 Г-жа Санг Мии Бак и г-н Арнаутски по време на срещата
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка за два двугодишни периода: от 2012 г. до 2014 г. и от 2014 г. до 2016 г., осъществява своята активна дейност, спазвайки принципите и целите на световната организация и работейки в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО.

Следвайки приетите политики на ЮНЕСКО, по време на провелата се Генерална конференция на НПО-та, официални партньори на Организацията, в периода 12-14 декември 2016 г. бяха проведени избори за нов състав на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО и негов Председател. Част от членовете на Комитета до момента, сред които и Фондация „Созопол“, поради изискването за максимален брой последователни двугодишни мандати, вече не са членове на Комитета за връзка.

ngo-unesco-liaison-committee-2015-2016 Снимки на членовете на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за периода 2014-2016 г.,
сред които и г-н Кирил Арнаутски, представени в рамките на презентация по време на Генералната конференция на НПО-та, официални партньори на ЮНЕСКО

След финала на Международното събитие в Париж, Фондация „Созопол“ подчерта ролята на г-жа Сабина Коломбо, началник отдел „Връзки с правителствените и неправителствените организации”, ЮНЕСКО, на целият екип на Секретариата на ЮНЕСКО и на своите колеги от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за перфектната организация на провелата Конференция. Международното събитие следваше определената оптимална програма, като привлече голям интерес от страна на правителства, правителствени и неправителствени организации, медии, експерти и други гости.

logo-icngos-2016 Лого на провелата се Генерална конференция на НПО-та,
официални партньори на ЮНЕСКО, в периода 12-14 декември 2016 г.

По време на Конференцията българската неправителствена организация отново изрази своята готовност и желание да продължи да работи в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и новоизбрания Комитет за връзка НПО-ЮНЕСКО. Фондацията изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб.

Проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, разработен от Фондация „Созопол“, съвместно със Сдружение „Пръстени от Балкани“ беше одобрен за изпълнение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г. Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, два мандата: 2012-2014г. и 2014-2016г., осъществява своята дейност изключително активно. Следвайки своите цели и политика за активна работа в насока опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство, Фондацията съвместно със своите дългогодишни партньори от Сърбия, Сдружение „Пръстени от Балкани“, разработи и кандидатства с проектното предложение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г.

Деца, участници в Международния фестивал „Сурва“

Реализацията на проекта е от голямо значение за запазване на традициите в Източна Европа, тъй като на 2 декември миналата година, в рамките на 10-тата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство народният празник „Сурва” бе вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. За важността на включването на този елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване, които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство по българските земи и в трансграничния регион.

Кадър от Кукерския фестивал „Сурва“

Целите и предвидените дейности по проекта се вписват в сферата на компетентност на ЮНЕСКО и отговарят на определените правомощия на световната организация. Проектът е съобразен и подкрепя изцяло Програмата за приоритетните дейности на ЮНЕСКО. Водеща цел на проекта е насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния диалог и постигане на разбирателство по добре видим и изразен безпристрастен начин. За да се постигнат всички заложени цели и очаквани резултати по проекта, структурата и програма са насочени към запознаване на всички заинтересовани и по-специално на младото поколение и децата в трансграничния регион в детайли с изключително значимия Кукерски ритуал.